Kognitif Terapi nasıl uygulanıyor?
Terapist
Kognitif Terapi temel olarak hastanın problemlerini, bilişsel yapısını inceler.  Kognitif
terapist bilir ki düşünceler bütün problemlerin ana nedeni değildir.  Terapist hastanın
problemlerini anlamak için, onun düşüncelerini, duygudurumunu, fiziksel durumunu
ve genel çevresini inceler.  Hastanın probleminin asıl nedeni ne olursa olsun,
düşünceler işlevsiz davranışın devam etmesini önemli biçimde etkiler.  Sonuç
olarak kognitif terapist, terapiyi hastanın düşüncelerine odaklar.  Eğer gerekirse,
tedavi diğer uzmanlarla (tıp doktorları, diğer hekimler) beraber yürütülür.  Ayrıca,
kognitif terapist gerektiği zaman diğer terapi yöntemlerini (örneğin; davranışsal)
uygular.
Hasta
Kognitif Terapi, terapist ile hastanın arasında güçlü ve sağlam terapötik iş birliğine
dayanır.  Her ikisi de terapötik sürece ve beraber konulan hedeflere odaklanmış
olmalıdırlar.  

Ayrıca, hasta bilmelidir ki terapinin başarısı onun aktif ilgisine ve katılımına bağlıdır.  
Terapinin amaçlarından en önemlisi, hastanın Kognitif Terapi sürecini
öğrenmesidir.  Hastaya işlevsiz ya da mantıksız düşünceleri ayırt etme, tahlil etme
ve değiştermesi öğretilir.  Hasta, gelecekte ortaya çıkacak problemlerle baş etmek ve
nüksü önlemek için bu terapiyi kullanmayı öğrenmiş olacaktır.
Terapi  Seansı
Kognıtif Terapi, problemleri çözmeye ve hedeflere ulaşmaya odaklıdır.  Temel tanı ne
olursa olsun, terapi hastanın belirlediği problemler ile başlayacaktır.  Kognitif Terapi
süreci sınırlı-süreli olmayı hedefler. Genel olarak, örneğin; basit kaygı veya
depresyon bozukluklarında terapi sureci 4-14 hafta sürebilir. Kognitif Terapi
seansları yapılandırılmıştır ve bu yapılandırma sistemli olarak terapi süreci içinde
korunur.
© 2013 Her Hakkı Mahfuzdur.
Dr. Emel Stroup
(0538) 304 04 15
English