2013-2014
BECK YÖNELİMLİ KOGNİTİF TERAPİ
SÜPERVİZYON
SERTİFİKA PROGRAMI
© 2013 Her Hakkı Mahfuzdur.
(0538) 304 04 15
Beck yönelimli Kognitif Terapi  Süpervizyon Sertifika Programı’nın başlıca amacı, hem genel klinik psikoterapide
hem de Beck yönelimli Kognitif Terapi’de ileri uygulama becerilerine sahip,bilgili ve donanımlı psikoterapistler
yetiştirmektir.         

Dr. Stroup’un düzenlediği eğitim ve süpervizyon programları, Türkiye’deki terapistlerin Kognitif Terapi ile ilgili bilgi
ve becerilerini arttırmanın yanında, Kognitif Terapi Akademisi (ACT) sertifika programına hazırlık sürecine de
destek olmaktadır. ACT tarafından Kognitif Terapist olarak sertifika alabilmek için, ACT’nin düzenlediği aşamalı
sınavların kazanılması gerekmektedir. (ACT`nin belirlediği koşullar için;  www.academyofct.org ziyaret
ediniz).                 


BECK YÖNELİMLİ KOGNİTİF TERAPİ SÜPERVİZYON SERTİFİKA PROGRAMI İÇİN GEREKENLER:

       
A.        Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyonu: (120 saat)

Süpervizyon için Ön Koşullar:
  • Ruh sağlığı alanında master derecesine sahip olmak
  • Aktif olarak danışan görmek,
  • “Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri” (13 saat)  eğitimini almak.
  • “Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması” (12 saat) eğitimini almak. (Bu eğitimlerin
    süpervizyona başlamadan önce alınması tercih edilir.  Ancak bu egitimleri önceden almayanlar
    süpervizyonun ilk döneminde olması şartıyla tamamlamaları gerekir.)
NOT: Süpervizyon kontenjanı sınırlı olduğundan mülakat ile yapılan değerlendirme sonucu adaylar süpervizyona
katılmaya hak kazanacaktır.

      
 B.        Kognitif Terapi Workshoplari: (50 saat)

CBTiSTANBUL 2013-2014 KOGNİTİF TERAPİ WORKSHOP PROGRAMI

21- 22 Eylül 2013
Kognitif Terapi Yönelimli KLİNİK İLK GÖRÜŞME & TERAPİ BECERİLERİ (13 Saat)

09-10 Kasım 2013
KOGNİTİF TERAPİ İLKELERİ ve DEPRESYON TEDAVİSİNDE UYGULANMASI (12 Saat)

14-15 Aralık 2013
KOGNİTİF TERAPİNİN ANKSİYETE TEDAVİSİNDE UYGULANMASI (13Saat)

01-02 Mart 2014
KOGNİTİF TERAPİNİN OKB TEDAVİSİNDE UYGULANMASI (12 Saat)

Eğitim - süpervizyon saatlerini eksiksiz tamamlayan ve süpervizyonun bitimindeki değerlendirmeyi başarıyla
sonuçlandıran katılımcılara “
Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyon Sertifikası” verilecektir.

Süpervizyon başvurusu için CV'nizi info@cbtistanbul.com adresine göndermeniz yeterlidir.

Cv'niz değerlendirildikten sonra mülakat için gün verilecektir.

Sorularınız için 0538 304 04 15 numaralı telefonu arayıp bilgi alabilirsiniz.
English