© 2013 - Her Hakkı Mahfuzdur.
Dr. Emel Stroup
(0538) 304 04 15
English
Evinizdeki Terapist Klinisyen Elkitabı

4 Nisan 2013’te Tüm Kitapevlerinde!
Evinizdeki Terapist, dünyanın her yanındaki okuyucuların kendi sorunlarını
anlamaları ve çözmeleri, aynı zamanda da ra¬hatsızlıklarının tekrarını
önlemeleri için yazılmış bir psikoloji kitabıdır. Okuyucular, Evinizdeki
Terapist’ten kendi kendilerine faydalanabilecekleri gibi, aynı kitabı kendi
terapilerinde teda¬vinin bir parçası olarak da kullanabilmektedirler.

Evinizdeki Terapist Klinisyen Elkitabı ise, klinisyenlerin Evinizdeki Terapist’
i danı-şanlarla terapinin bir parçası olarak nasıl kullanabilecekleriy¬le ilgili
bir rehber niteliğinde hazırlanmıştır. Ülkemizde farklı bölge ve şehirlerde,
farklı ortam ve koşullarda çalışan klinis-yenlerin rahatlıkla terapilerine
adapte edebilecekleri bir kitap olarak ortaya çıkmıştır.
Bu rehber kitap size:

  • Evinizdeki Terapist’i danışanlarınıza nasıl tanıtacağınızı,
  • Seans içinde yaptığınız terapi çalışmanıza nasıl entegre edeceğinizi,
  • Danışanların ev çalışmalarını tamamlamakla ilgili gösterdikleri uyumu nasıl artıracağınızı,
  • Ortaya çıkan zorlukların üstesinden nasıl geleceğinizi gösterecektir.
Ayrıca, bu kitabın yazarlarından olan Dr. Christine Padesky, 27- 28 Nisan 2013’te İstanbul’a gelerek,
Anksiyete Tuzaklarına Kognitif Davranışçı Terapi Çözümleri” workshopını (12 saat) gerçekleştirecektir. Bu
worksop hakkında daha fazla bilgi edinmek veya başvuru yapmak için
www.cbtistanbulworkshops.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.