Kognitif Terapi nedir?
Kognitif Terapi, psikolojik ve psikiyatrik bozukluklarda kullanılan
bir psikoterapi yöntemidir. Dr. Aaron T. Beck tarafından 1960'da
bulunmuş, geliştirilmiş ve dünya çapında sıklıkla
uygulanmaktadır. Kognitif Terapi son yıllarda geniş yelpazedeki
psikolojik ve medikal sorunlarda yaygın bir şekilde
uygulanmaktadır.

1977 yılından bu yana, Kognitif Terapi'nin etkililiğini ve
geçerliliğini
vurgulayan pek çok kontrollü, sistematik çalışma ve araştırma
yapılmıştır. Dünyadaki ve özellikle ABD'deki araştırmacılar
araştırma bulgularına dayanarak bu tedavi yönteminin pek çok
psikiyatrik ve psikolojik hastalıkta etkili olduğunu
vurgulamaktadır. Bunun yanında psikolojik rahatsızlıkların
dışında medikal hastalıklarda da etkili ve yararlı olduğu
gösterilmiştir.

Kognitif Terapi, hastanın kendisine ve sorunlarına yönelik bir
psikoterapi yöntemdir - terapistin değerleri ve önyargıları terapiyi
etkilemez.  Dolayısıyla, Kognitif Terapi'nin  faydalarının
arasındaki en önemli faktörlerden biri kültürel fark
gözetmemesidir.
© 2013 Her Hakkı Mahfuzdur.
English
Kognitif Terapi'nin farkı nedir?
Diğer önemli duygudurum bozukluk modelleri, psikanaliz,
davranışsal ve nevropsikiyatrik grupları içermektedir. Bunların
arasında büyük değişikler olmasının yanı sıra önemli
benzerlikler de taşımaktadırlar. Şöyle ki:  Duygudurum
bozuklukları,
hastanın ya göremediği ya da etkileyemediği veya her ikisini de
yapamadığı güçlerden yaratılıyor. Bu güçler ya bilinç dışına
itilmiş şuursuz faktörler ya saklanmış şartlı refleksler ya da
biyolojik dengesizlikler olabilir. Bu modellere göre bu güçler
terapist tarafından keşfedilip çözülmeli.

Buna rağmen Kognitif Terapi’de savunulan tez şudur:
Duygudurum bozuklukları spesifik olaylara anlam vermek ve
yorum yapmak için yaratılan düşüncelerden oluşturulur. Bu
düşüncelerin altında, aslında tepkiler yatmaktadır. Bu
düşünceler hasta tarafından belirlenebilir.  Kognitif Terapi'ye
göre terapist bunları keşfedip çözmüyor.Bunun yerine, terapist
hastaya bunları keşfetmeyi, sorgulamayı ve hastaya göre en
uygun şekilde, işlevsel olarak değiştirmeyi öğretiyor.
Kognitif Terapi Modeli
Kognitif Terapi Modeli’ne göre, duygularımız ve davranışlarımız,
olayları algılama biçimimizden oluşuyor. Başka bir ifadeyle biz
olaylardan değil, olaylara bakış açımızdan ve  onlara yaptığımız
yorumlardan etkileniyoruz.

Çocukluğumuzdan beri kendimize kazandıradığımız bazı kök
inançlar vardır. Bu kök inançlar tamamen çevremizdeki diğer
insanların ve dış dünyanın gerçeklerine bağlıdır. Bu "kök inançları",
dışsal dünyayı anlamak, ana tepkiler vermek ve genel bir felsefe
geliştirmek için kullanıyoruz. Kök inançlarımızla koşullu varsayımlar
ve tutumlar ortaya koyuyoruz. Bunlara "koşullu varsayımlar" deniyor.

Bazı olaylarla karşılaştığımız zaman inanç ve düşünceler ön
plana çıkıyor ve tepki ve davranışımızı etkiliyor.

Bunlara "otomatik düşünceler" deniyor.

Kognitif Terapi Modeli’ne göre, kök inançlar, koşullu varsayımlar ve
otomatik düşünceler hastayla terapist iş birliği içinde keşfedilip
gerçekliği Kognitif Terapi teknikleri kullanılarak sorgulanabilir
ve  bu inançlar işlevsiz ve mantıksız olarak belirlenirse hasta ”
Kendini Keşif” yöntemiyle bu inançları değiştirebilir.
Dünyanın en popüler
Kognıtıf Terapi kitabı
şimdi Türkiye'de!
Daha fazla bilgi için,
buraya tıklayın!
CBTiSTANBUL
Workshops