CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Nüks Eden Problemlerde Danışan Yaratılıcığına Başvurma: Yapı Olanakları ve Şüpheye Karşı Tolerans

| January 19, 2014

‘‘Kognitif terapistler, danışanların nüks eden problemlerine yardım ederken kök inançlar yerine temel varsayımlar ile çalışmaya teşvik edilmiştir. Nüks eden problemleri çözerken danışan yaratıcılığını kullanmanın önemi üç ana tema ile birlikte vurgulanmaktadır: yeni  olanakların yapısı, eskilerinin yerine devamlı şekilde yeni temel varsayımlara odaklanma, anlam belirsizliği ve şüpheye karşı tolerans. Bu yaklaşımı göstermek için ayrıntılı bir vaka örneği […]

Madde Kötüye Kullanımında Bilişsel-Davranışçı Terapi

| January 7, 2014

Madde kullanımı ve madde bağımlılığı giderek güncelliği artan eski bir konudur. Yeni maddeler ve yeni kullanım biçimleri ortaya çıktıkça araştırmacılar uzun bir süre kendilerini bu maddelerin etkileri ve mekanizmalarını anlamaya adamışlardır. Klinisyenlerin, madde kullanan birini tedavi ederken, kişinin madde ile nasıl başa çıktığını anlayabilmesi, onu madde kullanımına iten şeyleri ve maddenin onun hayatında ne role […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS