CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması

| February 16, 2014

SOKRATİK SORGULAMA

| February 3, 2014

Christine A. Padesky bu yazısında, Sokratik sorgulamanın terapinin en çok merak uyandıran süreci olduğunu vurguluyor ve bütün kognitif terapistlerin “faydalı sorgulamanın (good questioning)” nelerden oluştuğu konusunda hemfikir olmadıklarını bildiriyor. Bunun yanı sıra çok kritik bir sorunun cevabını okuyucularla paylaşıyor: Sokratik sorgulamanın temel amacı hastanın düşüncelerini değiştirmek midir yoksa hastayı kendi düşüncelerini keşfetmeye yöneltmek midir? Bu […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS