CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Fiziksel ya da Cinsel Saldırı Sonrasında Gelişen Kalıcı PTSD’de Kognitif Faktörlerin Rolünün İleriye Yönelik Araştırması

| March 17, 2014

Bu makalede, fiziksel veya cinsel saldırı kurbanı 57 katılımcının yer aldığı bir çalışmadan bahsedilmektedir. Kognitif faktörler tacizin gerçekleştiği ilk üç ay içerisinde değerlendirilmekte ve bu değerlendirme tacizden sonra 6 ve 9 ay boyunca sürmektedir. Her iki takip sürecinde de PTSD’nin şiddetini önemli derecede tahmin eden kognitif değişkenler: saldırı boyunca kognitif işleme süreci (zihinsel yenilgi – […]

Kognitif Terapi Klinik Uygulama Atölyesi

| March 12, 2014

Bu workshop, Sertifika Programını tamamlayan katılımcıların öğrendikleri temel kognitif terapi tekniklerini role playlerle pratiğe dökmeleri için düzenlenmiştir.    

Travma ve Kognitif Terapi

| March 12, 2014

CBTiSTANBUL 2013-2014 Kognitif Terapi Workshop Sertifikası’nı alan katılımcılarımız

| March 7, 2014

Kognitif Terapide Şema Değişim Süreçleri

| March 4, 2014

Kognitif terapistler, uzun süreli psikiyatrik problemlerin devamında temel rol oynayan kök inançların şemalar olduğunu varsaymıştır. Uyumsuz şemaları zayıflatmak ve yeni, daha uyumlu şemalar oluşturmak için hastalarla birlikte kullanılan klinik yöntemler tanımlanmıştır.Kurallar uygunsuz ve alternatif uygun şemaları tanımlamak için sunulmuştur. Vaka örnekleri süreklilik metodununun kullanımını göstermek, olumlu veri günlükleri, şema tarihsel testleri, psikodrama ve şemaları değiştirmek […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS