CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Sosyal Fobiye Kognitif Bakış Açısı

| April 28, 2014

David M. Clark bu yazısında, sosyal fobi hastalarının korkulan sosyal duruma/ortama maruz kaldıklarında hangi zihinsel ve davranışsal süreçleri yaşadıklarını ve hastalığın devamına neden olan etkenleri ayrıntılarıyla açıklayıp okuyucuya sunmaktadır.  Clark, sosyal fobinin kognitif modelini görsel olarak sunarak modeli örneklerle pekiştirmektedir. Bunun yanında, bir çok test edilebilir hipotezi ele alarak bunları destekleyen araştırmaları da okuyucu ile […]

Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun Kognitif Modeli

| April 11, 2014

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), travmatik olaylara karşı verilen yaygın bir tepkidir. Birçok kişi travmatik olayı takip eden aylarda iyileşme gösterir ancak kayda değer bir alt grupta semptomlar genellikle yıllarca devam eder. Kalıcı TSSB için bir kognitif model önerilmektedir. Kişiler travmayı ciddi ve güncel bir tepkiye yol açacak şekilde geçirdiğinde TSSB’nin kalıcı hale geldiği öne […]

Travma Sonrası Stres Bozukluğu için Yoğunlaştırılmış Kognitif Terapi: Fizibilite Çalışması

| April 1, 2014

Anksiyete bozukluklarında Kognitif Davranışçı Terapi genellikle haftalık ya da iki haftada bir seanslarla götürülmüştür. Yoğunlaştırılmış Kognitif Davranışçı Terapi’nin Fobilerde ve Obsesif Kompulsif Bozukluklarda etkili olabileceğine dair kanıtlar vardır. Travma Sonrası Stres Bozukluğu için yoğunlaştırılmış Kognitif Davranışçı Terapi çalışmaları eksiktir. Metot: Travma Sonrası Stres Bozukluğu için yoğunlaştırılmış Kognitif Terapi’nin (KT- TSSB) etkinliği ve uygunluğunun fizibilete çalışması […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS