CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi `nin Depresyondaki İntihar Düşünme ve Davranışına olan Yaklaşımı

| October 25, 2014

Bölüm Bilişsel Davranışçı Terapi`ye genel bir bakış ile başlıyor. Sonrasında “bilişsel içerik kusurları“ ve “bilgi işlemleme kusurları “olmak üzere intihar düşünce ve davranışlarını etkileyen bilişsel faktörlere yer veriyor. Bu faktorlerin kapsadığı Beck bilişsel üçlüsünün, umutusuzluğun, fiziksel acının, bilişsel katılık ve iki uçlu düşünmenin, dikkatte yanlılığın ve saplanmanın BDT`nin intihar modelindeki etkileşimlerini açıklıyor . Bunun yanı […]

Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Hastalarda İntihar Davranışını Önleme ve Davranışsal Aktivasyon

| October 15, 2014

Borderline kişilik bozukluğu (BPD) olan hastaların intihar eğilimlerini önleme ve tedavi etme üzerine yapılan klinik yaklaşımlar sınırlı ilgi görmektedir. Bu alandaki çalışmalara teşvik etmek amacıyla, depresyondaki hastaların tedavisinde umut verici sonuçlar gösteren depresyon için davranışsal etkinlik tedavisini (BATD) ve BPD hastalarının özellikle intihar eğilimli davranışlarının ve diğer karakteristik belirtilerinin sıklığını azaltmada BATD’nin neden yararlı olduğunu […]

2014-2015 CBTiSTANBUL Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması Workshopı

| October 10, 2014

Workshop hakkında ayrıntılı bilgi almak için; http://kognitifterapi.com/cbtistanbul/workshoplar/kt-ilkeleri-ve-depresyon-tedavesinde-uygulanmasi/    

Tekrarlayan Problemlerde hastanın yaratıcılığını kullanma: Olasılıklar inşa etmek ve şüpheleri tolere etmek.

| October 8, 2014

     Kognitif terapistler, tekrarlayan probleme sahip olan hastalarda kök inançlardansa temel varsayımlarla çalışılması için teşvik edilirler. Tekrarlayan problemi çözmede hastanın yaratıcılığı 3 ana temada vurgulanır: yeni olasılıkların inşası,eski varsayımlardansa yeni ve kalıcı temel varsayımlara odaklanma ve  belirsizlik, şüphelere karşı tolerans.Bu yaklaşımı tanıtan detaylı  vaka örneği makalede sunulmuştur.Bununla birlikte, hastanın yaratıcılığını arttırmak için kullanılan kültürel veya kişisel simgeler de […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS