CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kognitif – Davranışçı Vaka Formülasyonu

| November 29, 2014

Bu bölüm kognitif – davranışçı vaka formülasyonunun tarihi geçmişini ve kavramsal desteklemelerini açıklıyor, kültürel faktörlerin rolünü tartışıyor, bir vaka formülasyonunun ne zaman faydalı olduğu hakkında bir öneride bulunuyor (ki herzaman), bir CB vaka formülasyonu geliştirmenin aşamalarını tek tek anlatıyor, bir vaka örneği sunuyor, uygulamadaki sorunları tartışıyor ve araştırmayı kısaca özetliyor. Asıl adı “Cognitive – Behavioral […]

Bozukluğa özgü ve tanılararası vaka formülasyonu

| November 16, 2014

Vaka formülasyonu,   bireyin kendine özgü deneyimleri ile psikolojik teorilerin birbirine entegre edilme sürecidir ve sıklıkla etkili bir terapinin temel süreci olarak  tanımlanır. Dolayısıyla, kognitif terapi yaklaşımıyla çalışan bir klinisyenin karşılaştığı anahtar soru, belirli bir hastanın formülasyonunu belirlemede temel alacağı teorinin hangisi olduğudur. Dudley, Kuyken ve  Padesky’e göre   bu soru  öncelikle bozukluğa özgü spesifik ve tanılar-arası yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yanları göz önünde […]

Çocuklar ve Ebeveynleri için Travma Odaklı Kognitif Davranışçı Terapi

| November 12, 2014

Çocuklar ve ebeveynleri için Travma Odaklı Kognitif Davranışçı Terapi (TO – KDT), travmatik çocuklar için kanıta dayalı bir tedavi yaklaşımıdır. TO – KDT’nin etkilliği ve devamlılığı ile ilgili çalışmalar; cinsel istismar, aile içi şiddet, travmatik keder, terörizm, afetler ve çoklu travma deneyimi olan çocuklarla yapılan randomize kontrollü çalışmaları kapsamaktadır. Bileşenlerden oluşan ve esnek bir yapıya […]

2014-2015 CBTiSTANBUL TRAVMA & KOGNİTİF TERAPİ WORKSHOPI

| November 10, 2014

  Workshop hakkında ayrıntılı bilgi almak için; http://kognitifterapi.com/cbtistanbul/workshoplar/travma-ve-kognitif-terapi/

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS