CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Sokratik Sorgulama: Düşünceleri değiştirmek ya da Kendini keşif?

| April 30, 2015

Sokratik Sorgulama hakkında neler biliyorsunuz? Sokratik sorgulamanın temel amacı yönlendirilmiş kendini keşif mi yoksa düşünceleri değiştirmek mi olmalıdır? Terapistin kafasında bir hedef olmadan yönelttiği sorular sizce yanlış mıdır? Padesky bu makalesinde sokratik sorgulamanın amacının kendini keşif mi yoksa düşünceleri değiştirmek mi olması gerektiğini örneklerle açıklıyor. Asıl adı “Socratic Questioning: Changing Minds or Guiding Discovery?” olan […]

Obsesif-Kompulsif Bozukluk İçin Bilişsel Davranışçı Terapi

| April 19, 2015

İngiltere’de the National Institute for Health and Clinical Excellence’sı OKB üzerine standartlarında hastalığın etkili bir tedavisi olarak maruz bırakma ve tepki önlemeyide içeren bilişsel davranışçı terapiyi tavsiye ediyor. Bu makale OKB belirtileri onarımının bilişsel davranışçı bir modelini sunuyor. İşbirliği sürecini ve bozukluğun üstesinden gelme stratejilerini yönetmek için nasıl bir formülasyon geliştirileceğini ele alıyor. Asıl adı […]

Kognitif Terapide Şema Değişim Süreci

| April 12, 2015

Kognitif terapistler, uzun süreli psikiyatrik problemlerin devam etmesinde rol oynayan kök inançların şemalar olduğunu varsaymıştır. Uyumsuz şemaları zayıflatmak ve  daha uyumlu şemalar oluşturmak için hastalarla birlikte kullanılan klinik yöntemler tanımlanmıştır. Vaka örnekleri süreklilik metodununun kullanımını göstermek, olumlu veri günlükleri, şema tarihsel testleri, psikodrama ve şemaları değiştirmek için kök inanç çalışmaları gösterir. Şemaların değişimi için terapötik […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS