CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

İntihar Girişimlerini Önlemede Kognitif Terapi

| October 23, 2015

2002 yılındaki verilere göre, Amerika’da 18-65 yaş arasındaki kişiler arasında dördüncü ölüm sebebi olarak intihar yer almaktadır. Yapılan araştırmalar; daha önce intihar girişiminde bulunmuş kişilerin, tekrar intihar girişiminde bulunma olasılıklarının çok yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak  intihar tekrarlarının önlenmesinde bilimsel verilerle yürütülen tedavi metodları çok kısıtlıdır. Brown ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada kognitif terapinin intiharı önlemedeki etkililiğine […]

Kognitif Terapi İlkeleri & Depresyon Tedavisinde Uygulanması

| October 21, 2015

YENİDEN-Klinik İlk Görüşme Workshop

| October 21, 2015

Yetişkin ayaktan hasta klinik örnekleminde aksiyete bozuklukları için CBT’nin uzun süreli etkililiği: Takip çalışması

| October 19, 2015

Kognitif Davranışçı Terapi ‘nin yetişkin bireylerde anksiyete bozuklukları için kısa süreli fayda ve etkililiği çok sayıda klinik çalışma ve randomize kontrollü çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Fakat bir tedavi yöntemi olarak CBT’nin uzun süreli etkinliği yeteri kadar ortaya konulmamıştır. Bu yüzden DiMauro ve arkadaşları ayaktan hasta psikoloji kliniğinde aksiyete bozuklukları için bireysel olarak yapılan CBT seanslarının hemen […]

YEME BOZUKLUKLARINDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ KULLANAN KLİNİSYENLERİN ENDİŞELERİ

| October 18, 2015

Araştırmalar yeme bozukluklarında kanıt temelli müdahalelerin etkinliğini kanıtlamış olsa da, terapistlerin uygun teknikleri uygulamak konusundaki endişeleri pratikte bu müdahalelerin az kullanılmasına neden oluyor. Bu çalışmada klinisyenlerin yeme bozukluklarında bilişsel davranışçı terapinin (BDT) hangi unsurlarını uygularken endişelendiklerini ve hangi klinisyenlik değişkenlerinin bu endişeyle ilişkili olduğunu görüyoruz. Araştırma terapistlerin en çok beden imgesiyle çalışırken ve tedaviyi sonlandırırken, […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS