CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesif Kompulsif Bozukluk için Yoğun Bireysel ve Grup Bilişsel Davranışçı Terapi

| January 26, 2016

Obsesif kompulsif bozuklukta yoğun bireysel terapinin etkili olduğunu bilsek de NHS’teki terapistler için bu hizmeti sağlamak kolay değil. Biz, yoğun bilişsel davranışcı terapi (BDT) vermek için bireysel terapiyi grup çalışmasıyla birleştiren yeni bir yol sunuyoruz. Grup çalışması, terapistlerin hem birbirlerine destek olmalarını hem de danışanlara başkalarıyla çalışarak kişilerarası faydalar kazanmalarını sağlıyor. Bu vaka çalışması, 46 […]

Maruz Bırakma ve Tepki Önlemeyi Kullanarak Dinsel Obsesyonların ve Kompülsiyonların Tedavisi: Vaka Raporu

| January 25, 2016

Maruz bırakma ve tepki önleme kullanılarak uygulanan CBT, OKB tedavisinde etkili bir tedavidir. Fakat dinsel obsesyonları ve bunlara bağlı kompülsiyonları olan kişiler OKB’nin diğer semptomlarına sahip kişilerden farklı endişelere sahiptirler. Bu makale, dinsel obsesyonları olan bir OKB hastasına başarılı bir maruz bırakarak tepki önleme uygulamasını anlatmaktadır. OKB’nin kognitif ve davranışsal semptomları tedaviye cevap vermekte ve […]

Kontrollü Klinik Çalışmada Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nun Değerlendirilmesi için CBT’nin Etkililiği

| January 17, 2016

Tasayı anlamaya yönelik yapılan son çalışmalar Yaygın Anksiyete Bozukluğu tedavisinde gelişmelere yol açmıştır. Mevcut çalışma belirsizliğe tahammülsüzlük, tasayla ilgili yanlış inançlar, zayıf problem yönelimi ve kognitif kaçınmayı hedef alarak Yaygın Anksiyete Bozukluğu tedavisini test etmiştir. Birincil tanısı Yaygın Aksiyete Bozukluğu olan 26 hasta, rastgele bir şekilde tedavi grubuna (n = 14) ya da bekleme grubuna (kontrol grubu) (n = […]

Kognitif Terapinin OKBde Uygulanması Workshop

| January 11, 2016

Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması Workshop DR. EMEL STROUP, ABPP, ACT (Academy Of Cognitive Therapy Eğitmeni) 13 – 14 Şubat 2016 (13 saat)

Bilişsel Davranışçı Terapide Tedaviyi Bırakmanın Meta-Analizi; Büyüklüğü, Zamanlaması ve Moderatörleri

| January 4, 2016

Kanıt bazlı tedavilerin ön plana çıktığı bu çağda, bir çok psikolojik hastalığın tedavisi için bilişsel davranışçı terapi (BDT) çok tercih edilen bir seçim. Yine de bu durum BDT’nin hastaların belirsiz davranışlarının önüne geçebildiği anlamına gelmiyor ve hastalar tedaviyi bıraktıklarında çeşitli sorular ortaya çıkıyor. Bu çalışmanın amacı BDT’de tedaviyi bırakma oranları ve zamanlamasıyla ilgili soruları, özellikle […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS