CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Maruz Bırakma ve Tepki Önleme Sırasında Obsesif-Kompulsif Semptomlardaki Değişim Takip Eden Depresif Semptomlarda Değişime Neden Oluyor

| March 28, 2016

Bu çalışmanın amacı obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarında, maruz bırakma ve tepki önleme terapisi sırasında OKB semptomlarındaki değişim ile depresyon semptomlarındaki değişim arasındaki zamansal ilişkiyi incelemek. Katılımcılar serotonin gerialım inhibitörü (SRI) ogmentasyon stratejisi kullanılan ve maruz bırakma ve tepki önleme terapisi alan 40 yetişkin. Bu katılımcılar ilk aşamadan takip seanslarına kadar her dört haftada bir […]

OKB’nin Maruz Bırakma Tedavisinde Sık Karşılaşılan Engellere Karşı Yaklaşımlar

| March 15, 2016

Tedavi el kitaplarının OKB hastaları ile yapılan ERP uygulamasında son derece yararlı oldukları kanıtlanmıştır. Fakat tedavi el kitapları, özellikle çok çeşitli alanlara sahip OKB hastaları ile terapide karşılaşılabilecek tüm durumları içermeyebilir. Bu makale, yaygın olarak kullanılan ERP tedavi el kitaplarında belirgin olarak açıklanmayan dört durumu ele almaktadır. Birincisi, hastaların OKB semptomlarını nasıl anlayacaklarına yardımcı olmak için tedavi prosedürünün teorik çerçevesine girecek […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS