CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesif Kompulsif Bozukluk için Semptom Sunumu ve CBT’nin Etkisi

| May 5, 2016

Önceki araştırmalar, OKB hastalarını obsesyon ve kompulsiyonlarının içeriklerine göre sınıflandırmışlar (örn: temizleme, kontrol etme vb.), fakat mental kompulsiyonları yeteri kadar incelenmemişlerdir. Bu araştırmada, geniş bir OKB hastası örneklemi kullanılarak 2 farklı çalışma yürütülmüştür (N = 132). Birinci çalışmada, hastalar mental kompulsiyonlar göz önünde bulundurularak semptom sunumu üzerinden katergorize edilmişlerdir. Bunun sonucunda, beş hasta sınıfı belirlenmiştir: zarar verme, kirlenme, istifleme, istenmeyen düşünceler […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS