CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Adolesan ve Genç Yetişkinlerin İntihar Girişimlerini Önlemede Bilişsel Davranışçı Terapi

| September 29, 2016

Adolesan ve genç yetişkinler arasında büyük bir problem ve ölüm sebebi olan intihar davranışlarının sıklığı ve psikolojik, biyolojik ve sosyal özellikleri hakkında geniş bir literatür olmasına rağmen, intihar eğilimi olan adolesan ve genç yetişkinleri tedavi etmeye yönelik bilgi eksikliği bulunmaktadır. Bu makalede intihar girişimi olan geç adolesanlar ve genç yetişkinlerin intihara eğilimli davranışlarını tedavi etmek […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS