CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Yaşama Sebepleri İntihar Düşünce ve Davranışlarına Karşı Koruyucu Olur mu?: Sistematik Literatür Taraması

| October 23, 2016

İntihara karşı koruyucu faktörleri belirlemek için tasarlanan “Yaşama Sebepleri Envanteri” “hayatta kalma ve başetme inançları”, “aileye karşı sorumluluk”, “çocukla ilgili kaygılar”, “ahlaki engeller”, “intihar korkusu” ve “sosyal açıdan onaylanmama korkusu”nu içeren 6 alt ölçekten oluşmaktadır. Bu literatür taramasının amacı yaşama nedenlerinin kişiyi intihar düşünce ve davranışlarından koruyup korumadığını belirlemektir. Sonuçlara göre; Yaşama Sebepleri Envanteri’nin toplam […]

Kognitif Terapi ve İlaç Tedavisinin Orta Düzeyden Ağır Düzeye Kadar Gelişen Depresyonda Nüksü Önleme Karşılaştırması

| October 14, 2016

Antidepresan tedavisinin, devam ettiği sürece depresyon semptomlarının yeniden ortaya çıkmasını önlediği bilinmektedir. Bu çalışmada kognitif terapinin sürdürülebilir etkisi belirlenmiş ve bu etki devam eden antidepresan tedavisiyle karşılaştırılmıştır. Kognitif terapiye cevap veren katılımcıların tedavisi sonlandırılmış, antidepresan tedavi grubu devam eden antidepresan tedavisi ve plasebo devamlı olarak iki gruba ayrılmış ve bu gruplar 12 ay süresince karşılaştırılmıştır. […]

Depresyon Hastalarının Kognitif Terapi Becerilerinde Yeterliliklerinin Ve Performanslarının Tedavi Sonrası Kötüye Gitme Riskini Azaltmasıyla İlişkisi

| October 1, 2016

Depresyon için kognitif terapi, hastalara başarılı bir tedavi ardından, hastanın yeniden kötüye gitmesini önlemek için hastaya materyaller öğretmek üzere dizayn edilmiştir. Bu çalışmada orta düzey depresyondan ağır depresyon aralığına kadar değişen fakat kognitif terapi alarak tedaviye başarılı bir şekilde cevap vermiş 35  kişi ile çalışılmıştır. Araştırmanın amacı; hastaların  kognitif terapi süresince öğrendikleri becerilerini bağımsızca kendi […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS