CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kognitif Terapi Eğitimi ve Süpervizyonunda Terapist Şemalarını Belirleme ve Anlamanın Önemi

| November 17, 2016

Terapistin, terapötik ilişki içinde aktive olabilecek kendi varsayımlarını, inançlarını, duygu ve davranışlarını belirleyebilmesi ve değerlendirebilmesi kognitif terapide başarılı sonuçlar elde edebilmek açısından oldukça önemlidir. Terapist şemalarını belirlemek ve bunlar üstünde çalışmak terapide ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçları önleyebilir. Bu araştırmada bir grup kognitif terapi öğrencisinin “Therapists’ Schema Questionnaire” ile şemaları belirlenmiş ve bunlardan yola çıkarak terapistlerin […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS