CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

OKB’deki İşlevsiz İnançların Semptomlarla İlişkisi

| December 26, 2016

Obsesif-kompulsif bozukluğun çağdaş bilişsel modelleri (OKB), üç işlevsiz inanç çeşidinin obsesif kompulsif semptomların gelişmesi ve sürdürülmesine katkıda bulunduğunu ileri sürmektedir. Bunlar, (a) abartılmış kişisel sorumluluk ve tehdidin aşırı tahmini (RT), (b) mükemmeliyetçilik ve belirsizliğe hoşgörüsüzlük (PC) ve (c) kişinin düşüncelerine fazla önem vermesi ve bu düşüncelerin kontrol edilmesi gereği (ICT) ile karakterize olan inançlardır. Belirtiler […]

Genel Kaygı Bozukluğunun Güncel Teorik Modelleri : Kavramsal İnceleme ve Tedavinin İçeriği

| December 25, 2016

Genel Kaygı Bozukluğunun teorik olarak kavramsallaştırılması günümüzde hala incelenmeye ve araştırılmaya devam etmektedir.Bu makale Genel Kaygı Bozukluğunu 5 güncel modelle incelemektedir.Bu modeller ; “Kaygıdan Kaçış Modeli”, “Belirsizliğe Tahammülsüzlük Modeli” , “Üstbilişsel Model” ,” Duygu Düzenleyememe Modeli” ve “Kabul-Temelli Genel Kaygı Bozukluğu” modelleridir.Genel olarak, bütün modeller Genel Kaygı Bozukluğunda hastanın içsel deneyimlerinden(duygu,düşünce,inançlar) kaçması üzerine vurgu yapmaktadır.Kaygıdan […]

Sosyal Anksiyete Bozukluğu Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Süresince Sosyal Kaygı Ve Duygu Düzenlemedeki Değişim Gidişatı

| December 20, 2016

BDT sosyal kaygı bozukluğu olan kişilere duygu düzenleme becerileri öğreterek sosyal kaygılarının azalmasını sağlayabilir. Bu araştırma kişilerin sosyal kaygısını yalnızca tedavi süreci sonunda değil, haftalık olarak ölçmeyi amaçlamıştır. Bunu yaparken de bilişsel yeniden yapılandırma (Bu hafta yaşadığınız olaylarda düşünme şeklinizi ne sıklıkla değiştirmeye çalıştınız?) ve duyguları bastırma da (Ne sıklıkla kaygınızı belli edecek bütün belirtileri […]

Bilişsel Davranışçı Terapinin Yaşlı Erişkinlerde Kullanımı

| December 19, 2016

Bu makale, ilk olarak Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilen bilişsel terapi tekniklerini kullanarak yaşlı erişkinlerde (65 yaş üzeri) depresyon tedavisini tartışıyor. Bu yazının odağı, BDT ‘nin maksimum etkinliği sağlamak için değişiklik yapılması gerekip gerekmediğini ve bunların benimsenmesinin kavramsal ve teorik nedenlerini savunarak hangi değişikliklerin uygun olabileceğini tartışıyor. Yaşamla ilgili beklentiler, kronik fiziksel hastalık ve uzun […]

Sağlamlılık Temelli Bilişsel Davranışçı Terapi: 4 Adımda Dayanıklılık Modeli Oluşturmak

| December 14, 2016

Makalenin Özeti; Padesky ve Mooney’in 4 adımda Sağlamlılık Temelli Bilişsel Davranışçı Terapi modeli, danışanların pozitif özelliklerini ortaya çıkarmalarına yardım etmek için dizayn edilmiştir.Bu makale danışanların bireysel sağlamlılıkları ve güçlü yanlarının nasıl inşa edilip, güçlendirileceğini bize göstermektedir.Danışanların güçlü yanlarını yapılandırılmış bir şekilde araştırmak bu yaklaşımın merkezini oluşturur.Sonrasında ,terapist-danışan diyalogları aracılığıyla,danışanın gizlenmiş ve farkına varmadığı güçlü yanları […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS