CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesyonların Saklanması

| January 30, 2017

Hastaların kasıtlı olarak obsesyonlarının içeriğini ve sıklığını başkalarından saklamaları Okb’nin yaygın ve önemli bir yönüdür.Bu yön, Obsesif Kompulsif Bozukluk’un devamına neden olan fakat gözden kaçan bir güvenlik davranışıdır.Obsesif Kompulsif Bozuklukta güvenlik davranışları; nötralize etmek,düşünceyi bastırma,kaçınma davranışları ve obsesyonları saklamadır.Okb hastalarının obsesyonlarını gizlemeleri Okb’nin bilişsel teorisine göre anlaşılabilir bir davranıştır.Bilişsel teoriye göre; obsesyonlar istenmeyen girici düşünce,dürtü […]

OKB Hastalarının Seans Aralarındaki ERP Prosedürlerine Bağlılıkları ve Tedavi Sonucu Arasındaki İlişki

| January 22, 2017

Maruz kalma ve tepki önleme (EX / RP), obsesif-kompülsif bozulukta (OKB) kanıtlanmış bir tedavi olmasına rağmen, tüm hastaların ERP ile iyileşme gösteremedeği ve hastaların seans dışındaki ERP prosedürlerine bağlılıklarınn tedavinin sonuçlarıyla kimlerin tedavi sonucunda iyileşme göstereceğinin öngördüğü bulunmuştur. Bu çalışmada; tedaviye bağlılığın hangi bileşenlerinin sonuçla daha ilişkili olduğunu ve kimin iyileşme gösterip gösteremeyeceğini belirleyecek bağlılık […]

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) Tedavisinde Maruz Bırakma Ve Tepki Önleme: Yoğunlaştırılmış Ve Haftada İki Kez Seansların Etkilerinin Karşılaştırılması 

| January 5, 2017

Maruz bırakma ve tepki önlemenin OKB’ de en etkili tedavi yöntemi olduğu biliniyor. Ancak yoğunlaştırılmış tedavinin her ortamda uygulanması mümkün olmayabiliyor. Bu makalede daha az yoğunlaştırılmış yani haftada 2 seans ile yapılan tedavinin etkililiği araştırılmıştır. “Yoğunlaştırılmış tedavi” olarak hastalara hafta içi 5 gün, 3 hafta boyunca toplam 15 seans verilmiş, “haftada iki kez” tedavi grubundaki […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS