CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Hasta Yakınlarının OKB Hastalarına Onay Vermelerinin ve Bunu Sürdürmelerinin Nedenleri

| February 28, 2017

Aşırı Onay Arayışı (ERS), genellikle OKB’de görülen kompulsif davranışları andıran, araştırılmakta olan ve az anlaşılmış bir davranıştır. ERS karmaşık, ısrarlı, kapsamlı, zayıflatıcı olmakla birlikte insanların birbirleriyle olan etkileşimlerine de hakim olabilir. Onay arayışı OKB’deki kompulsif kontrollere benzemekle birlikte, onay arayışlarının sorumluluğu başkalarına devretme etkisi de olabilir. Hasta yakınlarının sıklıkla, OKB hastasının sorununun bir parçası olarak […]

Şimdiden Geçmişe Gidildiğinde: Sosyal Fobide Travmatik Anıların Güncellenmesi

| February 22, 2017

Araştırmacılar bozulmuş kendilik imajının sosyal fobide yaygın olduğunu ve hastalığın devamında önemli rol oynadığını söylemişlerdir.Bu imaj ise acı veren anılara hem duygusal hem de tematik olarak bağlıdır ve hastalığın başlaması ve daha da kötüye gitmesinde rolü vardır.Durum böyle olunca,travmatik anılarla direkt olarak çalışmanın sosyal fobide semptomların iyileşmesine katkısı olup olmayacağı merak edilmiştir.Bu çalışma; sosyal fobide […]

ERP’de Karşılaşılan En Yaygın Terapist Tuzakları

| February 11, 2017

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) oldukça zayıflatıcı bir hastalıktır. Fakat, OKB hastalarının çoğu için yardımcı olan tedaviler bulunmaktadır. Maruz bırakma ve tepki önleme (EX/ RP) en çok deneyime dayalı olan ve etkililiği kanıtlanmış bir tedavidir. Süpervizyon toplantıları ve klinik pratikte yıllar geçtikçe, EX / RP’nin etkililiğini azaltan bir takım nispeten yaygın terapist tuzaklarına dikkat çektik. Bu […]

Nötralizasyonun İntrusif Düşünceler Üzerindeki Etkisi: Okb’nin Etiyolojisini İnceleyen Bir Deney

| February 5, 2017

Bu makale, sık sık intrusif düşünceleri olan, bu düşünceleri nötralize etme eğilimi olan klinik olmayan örneklem üzerinde zihinsel nötralizasyonların intrusif düşünceler üzerinde etkisini deneysel olarak araştırmayı amaçlayan bir çalışmayı içermektedir.Toplamda 28 katılımcı rastgele şekilde 2 gruba bölünmüştür.Bu iki grubun da intrusif düşüncelerinden dolayı yaşadıkları rahatsızlık oranları ve nötralize etme eğilimleri aynı düzeydedir. Deney grubuna kasete […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS