CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Maruz Bırakma Tedavisi Yanlış Gittiğinde: OKB Tedavisinde Maruz Bırakma Uygulanırken Karşılaşılan Zorlu Senaryoların Üstesinden Gelebilmek İçin Onarım Rehberi

| March 2, 2017

Maruz Bırakma ve Tepki Önleme (ERP)’nin OKB tedavisinde en etkili psikolojik tedavi yöntemi olduğu kabul edilmektedir. Ancak literatür ve tedavi kitapları ERP görevlerinin çeşitlilikleri, karşılaşılabilecek terapötik zorlukların nasıl çözüleceği gibi konuları tam olarak açıklamamaktadır. Bu makalede terapistlerin ERP uygularken yaygın olarak karşılaştıkları zorluklar açıklanmaktadır. Bu zorluklar; hastanın kaygısına alışamaması, hastanın maruz bırakmanın ne kadar kaygı […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS