CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi’de ( BDT) Terapötik İlişki

| April 17, 2017

Terapötik ilişki ve ittifak BDT’nin önemli bir parçasıdır. Bu makalede ittifakı etkileyen bazı faktörler ve terapistlerin zorlandığı bazı noktalar ele alınmıştır. İttifakı etkileyen faktörler; vaka formülasyonu, onaylama, duygusal yaşam felsefeleri, mağdur direnci, şematik direnç, şematik uyumsuzluk, geri dönüşsüz maliyet bağlılığı ve kendi kendini sabote etmedir. Oluşturulan vaka formülasyonu sayesinde hastanın günlük hayatında tekrar eden problemlerinin […]

Tekrar Eden Problemlerde Danışanın Yaratıcılığına Başvurmak :Olasılıklar Oluşturmak Ve Şüpheyi Tolere Etmek

| April 11, 2017

Kognitif terapistler tekrar eden problemlerinde danışanlarına yardım ederken, temel inanç çalışmaktan ziyade problemin altında yatan varsayımlarla çalışmaya cesaretlendirilmelidirler. Tekrar eden problemin altında yatan varsayımla çalışırken,öncelikle danışanla birlikte danışanın kelimeleriyle eski inanç ortaya çıkarılır. Sonrasında, eski varsayımın üzerinde durmak yerine, danışanın yaratıcılığına başvurarak yeni varsayımlar üretmesi için danışan cesaretlendirilir.Danışanın yaratıcılığına başvururken; danışanın hayal dünyasındaki karakterlerden,resimlerden,rüyalarından,idolü olan […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS