CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kognitif Terapide Geriye Dönük 30 Yıl

| June 12, 2017

Kognitif Terapide  ilk araştırmalar depresyon ve  diğer bozuklukların  ilk kognitif modelerinden gelişmiştir.Kognitif model birçok araştırmada   hem klinik hem de  labaratuvar ortamında  test edilmiş ve teoriden daha çok klink koşullara daha uygun olan araştırmaların depresyonun kognitif modelini desteklediği görülmüştür.Aynı zamanda  kognitif modelin tedavilerde  uygulanıyor olması da  kognitif  konseptin spesifikliğini desteklemektedir.Depresyonun kognitif terapi  ile tedavisi varolan bozukluktan […]

Tedavide İlerleme Olmaması Durumlarını Yönetmek İçin Vaka Formülasyonunu Kullanma

| June 8, 2017

Bütün klinisyenler, ilerleme olmayan bir tedaviyi yönetmek durumunda kalmışlardır. Vaka formülasyonu klinisyenlere bir vaka hakkında sistemli bir şekilde düşünme yolu sunar ve bu sayede karşılaşılan zorlukların üstesinden gelip tedavinin başarıyla sonuçlanmasına olanak sağlar. Bu makale hasta-terapist  ilişkisindeki sorunlar gibi tedavi sürecinde karşılaşılan sorunları çözebilmek için bilişsel davranışçı vaka formülasyonunun nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermektedir. Makalede, […]

Kognitif Terapide İşbirlikçi Deneyci Yaklaşım (Collaborative Empiricism) ve Yeniden Tanımlanması

| June 6, 2017

İşbirlikçi deneyci yaklaşım kognitif terapinin en önemli unsurlarından biridir. Beck’in kognitif terapisindeki işbirlikçi deneyci yaklaşımın (CE) önemi üzerinde uzlaşmaya rağmen, yapının operasyonel tanımları, ölçümleri ve deneyci araştırmaları eksik durumdadır. Mevcut araştırmalar çalışma ittifakı gibi konularda yoğunlaşmış ve tutarsız bulgular üretmiştir. CE’nin tedavi sonuçlarıyla ilişkili olup olmadığı veya diğer bilişsel değişim süreçlerine aracılık edip etmediği belli […]

Bilişsel Davranışçı Terapide Vaka Formulasyonu, Formulasyona Yeni bir Yaklaşım ve Uygulanması

| June 6, 2017

  Vaka formulasyonu Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)’nin temelini oluşturur; çünkü formulasyon hastanın şikayetlerini müdahaleleri bilgilendiren yolla tanımlar ve açıklar. Fakat, kanıtlar vaka formulasyonunun talep edilen faydalarını zorlamaktadır. Bu makale, vaka formulasyonu için mantıksal ve kanıt temellerini gözden geçirmekte ve formulasyon için kullanılan pota metaforuyla yeni bir yaklaşımın ana hatlarını ortaya koymaktadır. Bu modelde hastanın geçmiş […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS