CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kognitif Terapide İşbirlikçi Deneyci Yaklaşım (Collaborative Empiricism) ve Yeniden Tanımlanması

| June 6, 2017

İşbirlikçi deneyci yaklaşım kognitif terapinin en önemli unsurlarından biridir. Beck’in kognitif terapisindeki işbirlikçi deneyci yaklaşımın (CE) önemi üzerinde uzlaşmaya rağmen, yapının operasyonel tanımları, ölçümleri ve deneyci araştırmaları eksik durumdadır. Mevcut araştırmalar çalışma ittifakı gibi konularda yoğunlaşmış ve tutarsız bulgular üretmiştir. CE’nin tedavi sonuçlarıyla ilişkili olup olmadığı veya diğer bilişsel değişim süreçlerine aracılık edip etmediği belli […]

Bilişsel Davranışçı Terapide Vaka Formulasyonu, Formulasyona Yeni bir Yaklaşım ve Uygulanması

| June 6, 2017

  Vaka formulasyonu Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)’nin temelini oluşturur; çünkü formulasyon hastanın şikayetlerini müdahaleleri bilgilendiren yolla tanımlar ve açıklar. Fakat, kanıtlar vaka formulasyonunun talep edilen faydalarını zorlamaktadır. Bu makale, vaka formulasyonu için mantıksal ve kanıt temellerini gözden geçirmekte ve formulasyon için kullanılan pota metaforuyla yeni bir yaklaşımın ana hatlarını ortaya koymaktadır. Bu modelde hastanın geçmiş […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS