CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Psikoz için BDT’de terapötik ilişki; Hasta, Terapist ve Terapi Faktörleri

| October 30, 2017

Psikotik hastalarla anlaşmak bazı açılardan daha zordur. Hastanın, terapistiyle ilgili bazı delüzyonları olabilir ve terapist bununla başa çıkmakta zorlanabilir. Ancak terapist ve hasta iyi ilişki kurma eğiliminde olmalıdır, işbirliği içinde olup negatif inançlarını aza indirip günlük yaşamının kalitesini arttırmalıdır. Bordin terapötik ilişkiyi üç’e ayırmıştır; hedef, görev ve bağ. Hasta ve terapist arasında terapinin amacına dair […]

Panik Bozukluğu’nda Katastrofik Yanlış Yorumlama için Temel Varsayımlar

| October 22, 2017

Beklenmedik panik ataklar, insan vücudunda gerçekleşen zararsız otonom sinir sistemi değişiklikleri (nefes alamama, kalp çarpıntısı vb.) olduğunda katastrofik yanlış yorumlanmaktadır. Araştırmacılar diyor ki; panik bozukluğu olan kişiler bedensel uyarımları anlaşılabilir nedenlere bağlayabilseler panik olmazlar. Ayrıca bazı araştırmacılar panik bozukluğu için; genetiğe bağlı biyolojik bir hassaslık olabileceğini savunmuştur. Bu makalede; Beden Duyumlarını Yorumlama Ölçeği 38 panik bozukluğu, […]

İntihar Girişimini Önlemede Bilişsel Terapi

| October 22, 2017

İntihar girişiminde bulunan bireylerin tamalanan intiharları oluşturan grupta en büyük riske sahiptirler. Hala birçok araştırma bu risk grubunu önlemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Son zamanlarda intihar girişiminde bulunan yetişkinlerde tekrarlayan intihar girişimlerini önlemek için tasarlanmış 10 seanslık bilişsel terapi müdahalesinin etkililiğini belirlemek amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Bu çalışma, kısa bir psikososyal müdahalenin, çoğu randemize kontrollü çalışmada […]

Kaygı Bozukluklarında Tedavi Planlamasına Yönelik Bir Bilişsel Davranışsal Vaka Formülasyonu Çerçevesi

| October 21, 2017

Anksiyete bozuklukları için etyolojik ve sürdürücü faktörlerin tek, basit ve görsel bir çerçevede özetlendiği, anksiyete bozuklukları için bir Bilişsel Davranışsal Vaka Formülasyonu Çerçevesi (BDVFÇ) sunulmuştur. Daha sonra, farklı bilişsel ve davranışsal tedavi unsurlarının vaka formulasyonunun özelliklerine özgü bağlantılarını göstermek için BDVFÇ kullanılmıştır. BDVFÇ kullanımını göstermek için kullanılan örnek, manual hiçbir tedavinin bulunmadığı yeni sunumlarla BDVFÇ’nin […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS