CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Kognitif Davranışçı Terapi

| February 26, 2018

Bu makalede ERP’nin daha az etkili olduğu bazı OKB alt tiplerinden bahsedilmiştir. Bunlar; saf obsesyonlar, açıkça görülmeyen kompulsiyonlar ve biriktirme kompulsiyonlarıdır. Buna ek olarak, hastanın motivasyonun az olması, tedaviden negatif beklentisi olması ve tedaviye uyumsuz olması da etkileyen diğer faktörlerdir. OKB’nin kognitif modelinde yer alan ana yapılar sırasıyla, normal olan ve olmayan intrüzyonlar, intrüzyonları yanlış […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS