CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kognitif Davranışçı Terapide Ev Çalışması Kullanımının Denetlenmesi: Eğitim Gören Terapistin İnançlarının Rolü

| March 20, 2018

Kognitif Davranışçı Terapide ev çalışmaları için danışanı teşvik etmek ve bu çalışmaları kişiye göre kolaylaştırmak temel bir beceridir. Araştırmalara göre, danışanın terapide ev çalışmalarını tamamlaması ile hastalığında semptomlarının şiddetinin azalmasının doğru orantılı olduğu bulunmaktadır. Terapide yer alan ev çalışmaları danışan tarafından yapılmıyor ise, ne gibi sebepleri olabileceği makalenin içerisinde üç vaka örneği ile anlatılmıştır. Birinci […]

Sosyal Anksiyete Bozukluğunu Sürdüren Kognitif Faktörler: Kapsamlı Bir Model ve Tedavi Sonuçları

| March 20, 2018

Sosyal Anksiyete Bozukluğu (SAB) sık görülen, sıkıntı veren ve uzun süreli bir hastalıktır. Son çalışmalar, bozukluğun sürdürülmesini açıklayabilecek bir dizi psikolojik faktör belirlemiştir. Bu faktörler, SAB’ın kapsamlı bir psikolojik sürdürülme modelinin parçası olarak sunulmuştur. Bu model sosyal kaygının; gerçekçi olmayan sosyal standartlar ve ulaşılabilir sosyal hedefleri seçmede yetersizlikle ilişkili olduğunu varsayar. SAB’lı bireyler, zorlayıcı sosyal […]

Gençlik için Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi: Topluluk Ortamında Etkinlik

| March 8, 2018

Mevcut araştırma, toplum düzeyinde çocuk travmatik stresinin travma odaklı bilişsel davranışçı terapinin (TF-CBT) etkinliğini inceledi. Belirli bir travma öyküsü olan (cinsel veya fiziksel taciz, travmatik kayıp veya ev içi veya topluluk şiddeti) ve travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) semptomları olan 78 yaş altı genç (yaşları 7 ila 16), ortalama 10 bilişsel davranışçı terapi oturumu aldı.TSSB […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS