CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bipolar Bozuklukta Benlik Değer Duygusu ve Kognitif Terapiye Yanıt

| May 3, 2018

Kognitif Terapi, bipolar bozukluk için gözlem yapmanın ve duyguların, düşüncelerin, davranışların düzenlenmesinin önemi üzerinde durur. Benlik Değer Duygusunun Artışı Ölçeği, bipolar bozukluk tanısına sahip kişilerin kendilerini ne derecede hareketli, ikna edici ve yaratıcı olarak algılayıp değerlendirirdiklerini ölçmektedir. Bu özellikler “biraz yüksek” olma durumu ile ilgilidir ve klinik hipomani derecesine ulaşmamıştır. Bu ölçekte, puanı yüksek olan kişilerin […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS