CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kognitif Davranışçı Terapi’de Terapötik İlişki

| September 29, 2018

Kognitif davranışçı terapi’ye terapötik ilişkinin rolünü göz ardı ettiği yönünde sık sık eleştiri yöneltilmiştir. Bu makalede; vaka formülasyonunun ve müdahalelerinin, kognitif davranışçı yaklaşımın nedenleri anlamadaki ve terapideki zor durumların üstesinden gelmedeki stratejilerinin güçlü teorik modeli birçok boyutuyla belirtilmektedir. Klinisyen ve hastanın; vaka formülasyonu, onaylama (validation), duygusal filozofi, mağdur direnci, şematik direnç, şematik uyumsuzluk, batık maliyet […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS