CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

KDT Beceri Kullanımı ve Depresyon Tedavi Sonucu Arasındaki İlişki: Teorik ve Metodolojik Literatür İncelemesi

| October 28, 2018

Kognitif ve Davranışçı Terapi beceri edinme ve kullanmanın önemini vurgulamaktadır ve bu becerilerin tedavi sonuçlarına aracılık ettiğini ileri sürmektedir. Teorik önemi yanında, KDT’ de değişim mekanizması olarak beceri kullanımı üzerine araştırmalar yapılmıştır ancak bunun ölçümü hala başlangıç aşamasındadır. KDT becerilerinin yetişkinlerde depresyon tedavisine yönelik ara değişken rolünü test eden literatürü tanımlamak ve gözden geçirmek için […]

Yardımcı Olmayan Düşünceyi Tanımlamak ve Zorlamak

| October 22, 2018

Beş Alan modeli, bireylerin bir durum ya da problem hakkında ne düşündüklerini duygusal ve fiziksel olarak nasıl hissettiklerini ve yaptıkları şeyi nasıl değiştirebileceğini gösterir. Beş alan birbirine bağımlıdır, her biri diğerlerine etki eder.  Deneysel araştırma verileri (Williams & Dritschel, 1988; Dalgleish & Watts, 1990), hem işlem tarzlarının hem de düşünme içeriğinin farklı duygusal durumlarda değiştiğini […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS