CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Majör Depresyonda Relaps ve Nüks Önlenmesinde Davranışsal Aktivasyon, Bilişsel Terapi ve Antidepresan İlaçların Randomize Denemesi

Posted By on November 14, 2018

Bu çalışma majör depresyona sahip erişkinlerde yapılan randomize kontrollü bir denemeden tedaviye yanıt verenleri izlemiştir. İlaç ile tedavi edilen, ancak plasebo üzerine geri çekilen hastalar, önceki davranışsal aktivasyon, önceki bilişsel tedavi veya sürekli ilaç tedavisi alan hastalarla karşılaştırıldığında, bir yıllık takip süresi boyunca daha fazla relaps geçirmiştir. 1 yıl boyunca uygulanan psikoterapi, izlemin ikinci yılında tekrarlamanın önlenmesinde ilacın kesilmesinden daha üstündür. Spesifik karşılaştırmalar, bilişsel tedaviye daha önce maruz kalan hastaların tedavi sonlandırmasından sonra ilaçtan çekilen hastalara göre daha az relaps gösterme olasılığının daha düşük olduğunu ve daha önce davranışsal aktivasyona maruz bırakılan hastaların, anlamlı olmayan bir eğilim seviyesinde ilaç geri çekilmesine göre neredeyse iyi olduğunu göstermiştir. Davranışsal aktivasyon ve bilişsel terapi arasındaki farklar tam iki yıllık takip boyunca önemli ölçüde farklı değildi ve her biri en azından sürdürme ilacı kadar etkiliydi. Bu bulgular, davranışsal aktivasyonun bilişsel terapi kadar kalıcı olabileceğini ve her iki psikoterapinin de depresyon tedavisinde ilaç tedavisine göre daha az pahalı ve daha uzun süren alternatifler olabileceğini düşündürmektedir.

Referans: Dobson, K. S., Hollon, S. D., Dimidjian, S., Schmaling, K. B., Kohlenberg, R. J., Gallop, R. J., … & Jacobson, N. S. (2008). Randomized trial of behavioral activation, cognitive therapy, and antidepressant medication in the prevention of relapse and recurrence in major depression. Journal of consulting and clinical psychology, 76(3), 468

Keyifli okumalar dilerim.

Saygılarımla,
Psk.Zeynep Ünal


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS