CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

İntihar Risk Değerlendirmesindeki Gelişmeler

| September 26, 2019

Bu makale; intihar değerlendirmesindeki deneysel temelli gelişmeleri incelemekte ve birleştirmektedir. Tartışılan uygulamalar; mevcut bakım standartlarıyla, uygulama kılavuzlarıyla ve uygulanabilir araştırmalarla tutarlılık göstermektedir. Yazarlar, risk değerlendirmesi ile öngörü arasındaki farkı ayırt ettikten sonra; zamanın risk değerlendirmesindeki önemli rolünü vurgulamışlardır. Bu makale; intihar için risk değerlendirmesinin sürekliliğini ortaya koyup örneklendirmekte ve kliniksel karar verme ve tedavi süreci […]

İlk görüşmede (intake interview) neler beklenir? Psikoterapi hastalarında izlenim yönetimi taktikleri

| September 26, 2019

Terapötik ittifak hasta ve terapist arasında karşılıklı bir etkileşimden oluşur. Daha önceki çalışmalarda terapistlerin davranışsal etkisine odaklanılmış ancak bu çalışma hastaların izlenim yönetimi taktiklerini incelemiştir. Birinin başkaları üzerindeki izlenimlerini yönetme motivasyonu ilk temasta özellikle güçlüdür. Hastaların davranışsal etkisi bu nedenle ‘intake interview’ sürecinde incelenmiştir. On iki olası izlenim yönetimi taktikleri, terapötik ittifakın teorik anlayışları ve […]

Hastanın bilgi aktarımını başlatması: Klinik ilk görüşmedeki rolünün keşfi

| September 16, 2019

Çalışmanın amacı, ilk görüşme boyunca hastaların bilgi paylaşımlarının  hasta- klinisyen  iletişimindeki rolünü açıklamak. Hastanın bilgi aktarımını başlatması,  klinisyenlerin o bilgilere güvenmesinde, hasta-klinisyen ilişkisinin değerlendirilmesinde ve ilk görüşmenin başarısının tahmin edilmesinde etkili olmuştur. Araştırmanın sonucuna göre, hastanın bilgi aktarımını başlatması, klinisyenin yaşına, deneyimine ve disiplinine; hastanın yaşına, ırkına ve daha önce terapi deneyiminin olup olmadığına göre […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS