CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Depresyonun Bilişsel Davranışçı Tedavisinin Klinik Uygulaması

Posted By on October 24, 2019

Depresyonun bilişsel davranışçı tedavisi; spesifik ve deneysel olarak desteklenmiş stratejilerin, depresyonojenik bilgi işlemeye ve davranışlara odaklanmasını içerir. Depresif etkiyi azaltmak için tedavi üç alana yönlendirilmiştir: Biliş, davranış ve fizyoloji. Bilişsel alanda; hastalar bilişsel yeniden yapılandırma tekniklerini kullanmayı öğrenirler ve böylece depresyonun altında yatan negatif çarpıtılmış düşünceler düzeltilir; bu da daha mantıklı ve uyarlanabilir düşünmeye yol açar. Davranış alanı içerisinde; etkinlik planlaması, sosyal beceri eğitimi ve girişkenlik eğitimi gibi teknikler kullanılarak, depresyona katkıda bulunan ve sürdüren davranışsal bozulmalar (sosyal izolasyon, sosyal destek kaybı) giderilir. Son olarak, fizyolojik alan içerisinde; depresyon beraberinde ajitasyon ve anksiyete yaşayan hastalara bedenlerini sakinleştirmeleri için imajinasyon, meditasyon ve rahatlama teknikleri öğretilir.

Bu makalenin ilk bölümünde Bilişsel Davranışçı Terapi’nin depresyon tedavisinde kullandığı başlıca stratejiler; depresyon tedavisinde deneysel olarak desteklenmiş psikolojik müdahaleler vurgulanacak şekilde incelenmiştir. Bilişsel Davranışçı Terapi’nin etkinliğini gösteren araştırma verileri ise ikinci bölümde ele alınmıştır.


Referans: Sanderson, W. C. Clinical Application of Cognitive Behavioral Treatment of Depression. 

Saygılarımla,

Psk. Zeynep Ekşioğlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS