CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Ajite Hastada Sözel Olarak Gerilimi Düşürme (Verbal De-escalation): Amerikan Acil Psikiyatri Derneği BETA Projesi (Ajitasyonun Değerlendirilmesi ve Tedavisinde En İyi Uygulamalar) Gerilimi Düşürme (de-escalation) Çalışma Grubu Ortak Görüş Beyanı

| May 20, 2020

Ajitasyon, acil müdahale gerektiren akut bir davranışsal acil durumdur. Ajite hastaları tedavi etmek için geleneksel yöntemler, yani rutin kısıtlamalar ve istemsiz ilaçlar, zorlayıcı olmayan bir yaklaşıma çok daha fazla önem verilerek değiştirildi. Deneyimli uygulayıcılar, bu tür müdahalelerin gerçek bir taahhütle gerçekleştirilmesi durumunda başarılı sonuçların daha önce düşünülenden çok daha sık olabileceğini keşfettiler. Yeni paradigmada, 3 […]

Bipolar Bozuklukta İlaç Uyumunun Artırılması

| May 18, 2020

Amaç: İlaca bağlılık; bipolar bozukluğa sahip kişilerin tedavisindeki etkinlik ve etkililik boşluğuna katkıda bulunmaktadır. Bu makalede; bipolar bozuklukta ilaç uyumunu geliştirmede karşılaşılan zorlukları incelemek ve ilaç uyumunun gelişimini, birincil veya ikincil sonuç olarak temel alan psikososyal çalışmaların gelecekteki yönleri için bazı öneriler çıkarmak amaçlanmaktadır. Yöntem: İlaç uyumunu için bu araştırmada; Medline, Web of Science, CINAHL […]

Bipolar Bozuklukta Uykusuzluğun Tedavisi

| May 9, 2020

Araştırmanın amacı: Epizodlar arası durumda olan Bipolar Bozukluk I hastalarına uygulanan uykusuzluk tedavisinin hastaların ruh halini, uyku durumlarını ve işleyişlerini geliştirip geliştirmediğini belirlemek.Yöntem: Psikiyatrik bakımın yanı sıra, uykusuzluğu olan Bipolar Bozukluk I tanısı alan katılımcılar, rastgele bir şekilde Bipolar Bozukluk-Kognitif Davranışçı Terapi modifikasyonuna (CBTI-BP; n = 30) veya psikoeğitime (PE; n = 28) ayrılmıştır. Sonuçlar […]

Duygusal Bir Yükselteç Olarak Zihinsel Görüntüler: Bipolar Bozukluğa Uygulama

| May 4, 2020

Zihinsel imgeler biçimindeki kognisyonların duygu üzerinde sözel kognisyonlardan daha güçlü bir etkisi vardır. Bu derleme, bilişsel görüntü ve duygu bilimlerini transdiyagnostik klinik araştırmalarla sentezleyerek bipolar bozuklukta duygusal uçuculuk temelinde yeni tahminler vermektedir. Bipolar bozukluğu olan hastalarda anksiyete son derece yaygındır ve artan disfonksiyon ve intihar ile ilişkilidir, ancak az anlaşılmıştır ve nadiren tedavi edilmektedir. Zihinsel […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS