CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bilgi İşleme Perspektifinden Anksiyete ve Depresyon

| November 30, 2020

Beck’in anksiyete ve depresyonun kognitif teorisi (KT) kısaca açıklanmıştır. Her psikopatolojik durumun belirli bir kognitif profile sahip olduğu öne sürülmüştür. Anksiyete durumlarında, bu profil kişinin kişisel alanına algılanan fiziksel veya psikolojik tehdit temasını içerirken, depresyonda düşünsel içerik kaybı veya yoksunluğu vurgular. Dahası, KT, her bir bozuklukta belirgin olan spesifik kognitif içeriğe dayanan duygusal durumlar arasındaki […]

Depresyonun Bilişsel-Davranışsal Tedavisi: Tedavi Planlamasına Yönelik Üç Aşamalı Model

| November 23, 2020

Bu makale, depresyonun bilişsel-davranışçı tedavisine rehberlik etmek için kullanılabilecek üç aşamalı bir modeli açıklamaktadır. İlk aşamada, terapist sağlam bir terapötik ittifak kurar, kapsamlı bir depresyon değerlendirmesi yürütür ve ön tedavi planına rehberlik etmek için ayırıcı tanı kullanır. İkinci aşamada, tedavi planını her bir danışanın(hastanın) özel ihtiyaçları ile eşleştirmek için bir dizi modül kullanılır. Modüller, genellikle […]

Farklı Bir Depresyon: Bipolar ve Unipolar Depresyon Arasındaki Klinik Ayrımlar

| November 16, 2020

Tanıda gecikme veya yanlış tanı koyma bipolar bozukluğu olan hastaların acısını devam ettirir. Bununla birlikte doğru erken tanı koyma bazen zordur, özellikle de hastalar sık sık unipolar depresyon ile karıştırılabilen depresif evrede bulunduklarından dolayı. Ne yazık ki, unipolar depresyon için uygun terapi, bipolar bozuklukta, özellikle ailede bipolarite ve intihar öyküsü olanlarda manik kayma veya döngü […]

Tekrarlayan Depresyonun Önlenmesinde CBT’nin 6 Yıllık Takip Sonuçları

| November 9, 2020

Amaç:Çok az sayıda çalışma, depresyonda yeniden ortaya çıkmayı önlemek için farmakolojik olmayan stratejiler kullanmaktadır. Rezidüel (kalıntı) semptomların kognitif davranışçı tedavisinin, 2 yıllık bir takipte tekrarlayan depresyonda klinik tedaviden anlamlı derecede daha düşük bir nüks oranı sağladığı bulunmuştur. Bu araştırmanın amacı, klinik tedaviye karşı kognitif davranış tedavisinin 6 yıllık bir takibini sağlamaktı.Metodoloji:Antidepresan ilaçlarla başarılı bir şekilde […]

Bilişsel Davranışçı Terapinin Depresyon Tedavisinde Etkisi

| November 2, 2020

Bilişsel davranışçı terapinin (CBT) tek kutuplu depresyon için bir tedavi olarak etkilerindeki zamansal değişiklikleri inceleyen bir meta-analiz yapıldı. Psikoterapi denemelerinin kapsamlı bir araştırması, 1977’den 2014’e kadar 70 uygun çalışma verilmiştir. Beck Depresyon Envanteri (BDI) ve Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HRSD) etki boyutları(ES) Hedge g üzerinden ölçülmüştür. Remisyon oranları da kaydedildi. Her çalışmanın yayın yılı, etki […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS