CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapinin Depresyon Tedavisinde Etkisi

| November 2, 2020

Bilişsel davranışçı terapinin (CBT) tek kutuplu depresyon için bir tedavi olarak etkilerindeki zamansal değişiklikleri inceleyen bir meta-analiz yapıldı. Psikoterapi denemelerinin kapsamlı bir araştırması, 1977’den 2014’e kadar 70 uygun çalışma verilmiştir. Beck Depresyon Envanteri (BDI) ve Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HRSD) etki boyutları(ES) Hedge g üzerinden ölçülmüştür. Remisyon oranları da kaydedildi. Her çalışmanın yayın yılı, etki […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS