CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Dürtüsellik: Diğer Anksiyete Bozukluklarıyla ve Tik ile İlgili Alt Gruplarla Karşılaştırmalar

| January 26, 2021

Makale Özeti: Bu çalışma dürtüsellik ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) arasındaki ilişkiyi araştırdı. Barratt Dürtüsellik ölçeği (BIS), (i) OKB, panik bozukluğu ve sosyal fobi olan bireylerde dürtüsellik düzeylerinin yanı sıra klinik olmayan kontrollerde ve (ii) OKB hastalarında tikler ve dürtüsellik arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılmıştır. Tüm anksiyete bozukluğu gruplarındaki hastalar, klinik gruplar arasında hiçbir fark […]

Obsesif – Kompulsif Bozukluğu: Anlama ve Tedavi Etme

| January 18, 2021

OKB için davranış terapisinin gelişimi ve kognitif davranış terapisine dönüşümü, 1970’lerin ortalarında Rachman ve meslektaşları tarafından yürütülen çok önemli bir dizi deneyin önemini vurgulayarak anlatılmaktadır. Daha yakın zamanlarda,kognitif teorideki gelişmeler, takıntılı sorunları anlamanın anahtarının, müdahaleci düşüncelerin, görüntülerin, dürtülerin ve şüphelerin yorumlanma biçiminde yattığını göstermektedir. Önemli olumsuz yorumlar genellikle kişinin eyleminin (veya hareket etmeme seçiminin) kendisine veya başkalarına […]

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

| January 14, 2021

Obsesif kompulsif bozukluğu olan bazı kişiler, tekrarlayan müdahaleci cinsel, saldırganlık (agresif) veya ölümle ilgili düşünceler yaşarlar ve sonuç olarak ayrıntılı ve uygun olmayan risk değerlendirmelerine tabi tutulabilirler. Bu belirgin ‘birincil’ riskler, bozukluğun fenomenolojisini dikkatli bir şekilde anlayarak oldukça kolay bir şekilde ele alınabilir. Aynı zamanda daha dikkatli değerlendirme gerektiren daha az belirgin olan ‘ikincil’ riskler […]

Anksiyetede Ayırıcı Tanılar: Psikiyatrik ve Medikal Bozukluklar

| January 3, 2021

Bu makale anksiyete bozukluklarının ayırıcı tanılarını gözden geçirmektedir. Bu gözden geçirme çalışması, DSM-III’te tanımlananlar üzerinden anormal anksiyete sendromlarına odaklanmaktadır. Bu sendromların, sadece sağlıklı popülasyondaki anksiyete semptomlarına yönelik spektrumun bir ucu değil, farklı normal dışı durumları ve tanı kategorilerini temsil ettiği varsayılmaktadır. Yine de bu varsayım kesin olarak ispatlanmış değildir. Dahası, DSM-III tarafından kullanılan spesifik kategorizasyonun […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS