CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Dürtüsellik: Diğer Anksiyete Bozukluklarıyla ve Tik ile İlgili Alt Gruplarla Karşılaştırmalar

| January 26, 2021

Makale Özeti: Bu çalışma dürtüsellik ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) arasındaki ilişkiyi araştırdı. Barratt Dürtüsellik ölçeği (BIS), (i) OKB, panik bozukluğu ve sosyal fobi olan bireylerde dürtüsellik düzeylerinin yanı sıra klinik olmayan kontrollerde ve (ii) OKB hastalarında tikler ve dürtüsellik arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılmıştır. Tüm anksiyete bozukluğu gruplarındaki hastalar, klinik gruplar arasında hiçbir fark […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS