CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Borderline Kişilik Bozukluğu Tanılarında Klinisyen Yanlılığı

| March 27, 2021

Özet New York Eyaletinden rastgele seçilen bir grup gönüllü psikologtan (N=119) oluşan örneklem, mail anketi üzerinden borderline kişilik bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu için eşit kriterleri sağlayan bir vaka vinyetinde birincil tanı ve dışlayıcı tanıları buldu. Vinyetler bir erkek veya kadın danışanı ve çocukluk çağı cinsel istismarını başta veya sonda tarif ediyordu. Sonuçlar, bilişsel […]

Dayanıklılığı(Resilience) anlamak ve TSSB’Yİ önlemek ve tedavi etmek

| March 20, 2021

Esneklik, sıkıntı, travma veya önemli tehdit karşısında başarılı bir şekilde uyum sağlama dinamik yeteneği olarak tanımlanır. ‘Resilience’ ile ilgili en önemli erken çalışmalardan bazıları çocuklarda gözlemsel çalışmalardı. Yetişkinlerde yapılan araştırmalar, farklı popülasyonlarda esnekliği teşvik etmek için müdahaleleri test eden çalışmalar ve altta yatan genomik ve nörobiyolojik mekanizmalar üzerine yapılan çalışmaların son bir artışı izledi. Klinik […]

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kognitif Modeli

| March 18, 2021

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), travmatik olaylara verilen yaygın bir tepkidir. Birçok insan sonraki aylarda iyileşir, ancak önemli bir alt grupta semptomlar genellikle yıllarca devam eder. TSSB’nin kalıcılığının bilişsel bir modeli önerilmektedir. Bireyler travmayı ciddi, güncel bir tehdit duygusuna yol açacak şekilde işlediklerinde TSSB’nin kalıcı hale geldiği öne sürülür. Tehdit duygusu şunların bir sonucu olarak […]

Seri Yanıtı: Uyum ve OKB’yi Anlama

| March 15, 2021

Serinin bu karşılığı bilimsel araştırma ve klinik çalışma arasındaki ayrıma odaklanır; okuyucuya araştırma protokollerinin tedavi protokolleri olmadığını ve tedavi protokollerinin yemek kitapları değil; kılavuzlar olduğunu hatırlatır. Çoğu zaman klinisyenlerin araştırmacılardan ve araştırmacıların klinisyenlerden etkilendiği bilim/uygulayıcı modeli idealinden sapmaktayız. Bu bağlamda 3 esas alan ele alınacaktır: (1) sadece OKB ye karşı değil; bireyi bütün olarak tedavi […]

Ertelemeciliğin Üstesinden Gelebilmek? Müdahale Çalışmalarının Meta Analizi

| March 12, 2021

Özet 1.Bireyler ertelemeciliklerinin seviyelerini düşürebilirler mi? 2.Eğer düşürebilirlerse hangi tür müdahale en güçlü azalmayı sağlar? sorularının yanıtlarını öğrenmek için ertelemeciliğe müdahale konusunda yapılmış 24 çalışmanın (total k = 44, N = 1173) meta analizini sunuyoruz. Dört farklı türde müdahaleyi karşılaştırdık: Kendini düzenleme, kognitif davranışçı terapi, diğer terapötik yaklaşımlar, bireylerin güçlü yönlerine ve kaynaklarına odaklanan müdahaleler. […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS