CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesif-Kompulsif Bozuklukta İntihar Obsesyonlarının Majör Depresif Bozukluk Komorbiditesi ile Tedavisi

| March 11, 2021

İntihar düşünceleri, depresyon veya OKB bağlamında ortaya çıktıklarında büyük farklılıklar gösterir. MDB’si olanlar intiharı bir kaçış ve rahatlama aracı olarak görebilirken, OKB’de intihar takıntıları olan bir birey için intihar etme düşüncesi oldukça üzücüdür. Bu, hastaya intihar fikrinin kendisini nasıl hissettirdiği sorulduğunda değerlendirilebilir. İntihar düşünceleri çok farklı bir rol oynadığından, depresyonda intihar düşüncesi ve OKB’de intihar […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS