CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Ertelemeciliğin Üstesinden Gelebilmek? Müdahale Çalışmalarının Meta Analizi

| March 12, 2021

Özet 1.Bireyler ertelemeciliklerinin seviyelerini düşürebilirler mi? 2.Eğer düşürebilirlerse hangi tür müdahale en güçlü azalmayı sağlar? sorularının yanıtlarını öğrenmek için ertelemeciliğe müdahale konusunda yapılmış 24 çalışmanın (total k = 44, N = 1173) meta analizini sunuyoruz. Dört farklı türde müdahaleyi karşılaştırdık: Kendini düzenleme, kognitif davranışçı terapi, diğer terapötik yaklaşımlar, bireylerin güçlü yönlerine ve kaynaklarına odaklanan müdahaleler. […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS