CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Borderline Kişilik Bozukluğu Tanılarında Klinisyen Yanlılığı

| March 27, 2021

Özet New York Eyaletinden rastgele seçilen bir grup gönüllü psikologtan (N=119) oluşan örneklem, mail anketi üzerinden borderline kişilik bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu için eşit kriterleri sağlayan bir vaka vinyetinde birincil tanı ve dışlayıcı tanıları buldu. Vinyetler bir erkek veya kadın danışanı ve çocukluk çağı cinsel istismarını başta veya sonda tarif ediyordu. Sonuçlar, bilişsel […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS