CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Temel İletişimin Ötesinde: Kognitif Davranışçı Terapide Ana Dilin Rolü

| April 24, 2021

ÖzetGöç, genellikle ana dilin geri planda kalması pahasına yeni bir dil edinme ihtiyacını içeren, krize yatkın, karmaşık bir süreçtir. Dolayısıyla, çeşitli mental sağlık desteğine ihtiyaç duyan ancak, terapistin konuştuğu dilde yeterince akıcı konuşamayan göçmenlerle sıkça karşılaşılmaktadır. Kognitif Davranışçı Terapi (CBT) göçmenlere ev sahipliği yapan ülkeler de dahil olmak üzere birçok ülkede yaygın olarak kullanılan bir […]

Devam eden travmalar yaşayan gençler için travma odaklı CBT?

| April 19, 2021

Özet: Birçok genç, aile içi veya toplum içi şiddet gibi sürekli travmaya maruz kalmaktadır. Klinisyenler genellikle, tarihsel travmaya karşı öğrenilmiş korku tepkilerini azaltmak için maruz bırakma bileşenleri içeren kanıta dayalı tedavilerin bu gençler için uygun olup olmadığını sormaktadır. Sorulması gereken soru şu ki, eğer gençler travma deneyimlerine duyarsızlaştırılırsa, bu bir şekilde mevcut veya devam eden […]

Travmaya Bağlı Suçluluk İçin Kognitif Terapi: Kavramsal Temeller ve Tedavi Özetleri

| April 12, 2021

ÖZET Suçluluğun hem duyusal hem de bilişsel boyutları olduğu konusunda tutarlı bir fikir birliği vardır. Bilişsel öğelerin çok önemli bir rol oynadığı, olayla ilişkili suçluluğun kavramsallaştırmasını tanımlıyoruz. Suçluluğun birincil bilişsel bileşenleri veya belirleyicileri olarak öne sürülen faktörler arasında algılanan yanlış davranış, sorumluluk kabulü, algılanan gerekçelendirme eksikliği ve geriye dönük önyargının neden olduğu sonuç öncesi bilgi […]

Otobiyografik Bellek ve PTSD

| April 5, 2021

PTSD uzun zamandır otobiyografik bellekte olan değişimlerle ilişkilendirilmiştir. PTSD yaşayan bireylerin tanı kriterlerinden olan müdahaleci anılar ve geçmişe dönüş (flashback) yaşamalarının yanında geçmişten gelen  bazı spesifik anıların detaylarını hatırlamakta güçlük çektikleri bulunmuştur. Bireyin geçmişte yaşadığı belirli anıları hatırlamada güçlük çekmesine ‘aşırı genellenmiş otobiyografik hafıza’ denilmektedir. Bu kavramın altında yatan süreçle ilgili önemli orjinal bulgular ve […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS