CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Travmatize mülteciler ve etnik azınlık hastaları için CBT’nin uyarlanması: kültürel olarak uyarlanmış CBT’den örnekler (CA-CBT)

| May 26, 2021

Bu makalede, kognitif terapinin (CBT) travma geçirmiş mülteciler ve etnik azınlık popülasyonları arasında PTSD tedavisi için nasıl uyarlanabileceğini, tedavimizden, kültürel olarak uyarlanmış CBT veya CA-CBT’den örnekler sunuyoruz. CA-CBT maruz bırakma konusunda benzersiz bir yaklaşıma sahiptir, somatik duyumların tedavisini vurgular (bu gruplarda PTSD sunumunun özellikle belirgin bir kısmı) ve komorbid anksiyete bozukluklarını ve öfkeyi ele alır. […]

Komorbid Psikozlu TSSB için Travma Odaklı Tedavi: Bir Olgu Sunumu

| May 10, 2021

Özet: Travma sonrası stres bozukluğu, sıklıkla psikotik bozukluk kriterlerini de karşılayan hastalarda tedavi edilmeden bırakılan bir durumdur. Aynı anda ortaya çıkan rahatsızlıkları olan hastaları tedavi eden birçok klinisyen, bu bireyleri stabilize etmekten veya psikotik semptomatolojiyi şiddetlendirmekten korktuğu için TSSB semptomlarını hedef alan tedaviden kaçınmayı seçse de, devam eden psikotik semptomlar bağlamında hastaların TSSB tedavisine nasıl […]

TSSB’ nin Tedavisi: Kanıta Dayalı Psikoterapi Müdahalelerinin Gözden Geçirilmesi

| May 3, 2021

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD), travmatik bir yaşam olayından sonra gelişebilen, kronik, işlevselliği düşüren ruh sağlığı bozukluğudur. Ancak, TSSB için etkili psikolojik tedaviler mevcuttur. 2017’de Gaziler Sağlık İdaresi (VHA), Savunma Bakanlığı (DoD) ve Amerikan Psikologlar Derneği (APA), TSSB tanılı bireylerin tedavisini sağlayan kişiler için tavsiyeler dizisine sahip PTSD için tedavi kılavuzları yayınladı. Bu makalenin amacı, […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS