CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

TSSB’ nin Tedavisi: Kanıta Dayalı Psikoterapi Müdahalelerinin Gözden Geçirilmesi

| May 3, 2021

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD), travmatik bir yaşam olayından sonra gelişebilen, kronik, işlevselliği düşüren ruh sağlığı bozukluğudur. Ancak, TSSB için etkili psikolojik tedaviler mevcuttur. 2017’de Gaziler Sağlık İdaresi (VHA), Savunma Bakanlığı (DoD) ve Amerikan Psikologlar Derneği (APA), TSSB tanılı bireylerin tedavisini sağlayan kişiler için tavsiyeler dizisine sahip PTSD için tedavi kılavuzları yayınladı. Bu makalenin amacı, […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS