Beck CBT Certification

Beck Institute CBT Certification Programı

Dr.Judith Beck, CBTiSTANBUL Webinarına hitap ediyor

Kognitif Terapi; tamamen bilimsel uygulamalara dayanan tek psikoterapi yöntemidir. Bilimsel olarak dikkatle ve tekrarlı bir şekilde test edilmiş ve etkililiği kanıtlanmıştır. Uygulanabilirliği ve uygulanması dikkatle araştırılmış ve bilimin en yüksek standartlarına göre geliştirilmiştir. Bilimin ve bilimselliğin temel alınmasının bir sonucu olarak, Kognitif Terapi dünyanın her yerinde psikoterapi alanında önemli ve etkili bir güç haline gelmiştir. Kognitif Terapi’nin etkisi yayıldıkça, alanda çalışan bazı klinisyenlerin tekrarlı testlere dayandırmadan farklı ekollerden eklemeler yaparak Kognitif Terapi üzerinden değişiklikler yapma eğiliminde oldukları ya da Kognitif Terapi’nin bazı tekniklerini alarak farklı ekollerle entegre etmeye çalıştıkları görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak, bilime dayandırılmayan bu değişiklikler; Kognitif Terapi’nin iyileştirme etkisini zayıflatmaktadır.

Sonuç olarak, gerçekten sadece tek bir Kognitif Davranışçı Terapi vardır ve o da Aaron T. Beck tarafından geliştirilen Beck Yönelimli Kognitif Terapi’dir. (Beckian Cognitive Therapy) Beck Yönelimli Kognitif Terapi, danışan ve terapistin iş birlikçi yaklaşımla danışanın kendini incelemesi ve terapistin desteği ile danışanın kendi keşifleri sonucunda iyileşme sağlaması bakımından diğer ekollerden farklılaşmaktadır.

Beck Enstitüsü; Kognitif Terapi çalışmalarının ve uygulamalarının, klinisyenler tarafından doğru kullanımından emin olmak, bilimsel bütünlüğü ve danışanın iyileşmesi üzerindeki etkililiğini korumak adına, AKREDİTASYON (credentialing) SERTİFİKASYON SİSTEMİNİ geliştirmiştir. Geliştirilen bu sertifikasyon sisteminin amacı, gerçek Beck Yönelimli Kognitif Terapi’nin hem teorisinin hem de teorik ezberden daha farklı ve zor bir yönü olan uygulamalarının öğretilerek; program tarafından sertifikalandırılan klinisyenlerin derin ve kapsamlı bir anlayış ve kavrayışa ulaşmalarını sağlamaktır. Ayrıca bu geliştirilen sistem ile, Beck Enstitüsü’nün CBT Sertifikalı Klinisyenlerinin; Beck Yönelimli Kognitif Terapi’nin rasyonelini ve yöntemlerini içselleştirdiklerine; merak ve yaratıcılık becerilerini de entegre ederek uygulamaları doğru ve uygun kullandıklarına dair danışanlara güvence verilmesi hedeflenmektedir.

Dr. Stroup, Beck Institute CBT Certified Klinisyeni

*Kurucusu olduğu CBTiSTANBUL bünyesinde; İstanbul ve Türkiye genelinde 18 yıldır Beck Yönelimli Kognitif Terapi’yi hastalarında uygulamakta, tanıtmakta, eğitim ve süpervizyon vererek öğretmektedir.

Beck Yönelimli Kognitif Terapi Akreditasyon Sertifika Programı hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için buraya tiklayabilirsiniz.

Dr. Aaron Beck, Dr. Emel Stroup 2006
Dr. Stroup, Dr. Beck
Dr.Emel Stroup, Dr. Judith Beck 2006
Dr. Aaron Beck, Dr. Emel Stroup 1996