CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

İntihar Davranışının Bilişsel Modeli: Teorisi ve Tedavisi

Posted By on September 21, 2020

Bazı önemli istisnalar dışında, intihar davranışının doğasını, yaygınlığını ve ilişkili olduğu durumları açıklığa kavuşturmak için tasarlanan araştırmaların çoğu teoriye dayanmayan bir perspektiften yapılmıştır. Diğer taraftan, intihar davranışını açıklayan psikolojik teoriler titiz deneysel tasarımlarla büyük ölçüde test edilmemiştir. İntihar davranışı için bilişsel ve davranışsal bağıntılar ve risk faktörleri üzerine deneysel literatüre dayanan intihar davranışının bilişsel modelini öneriyoruz. Buna ek olarak, teorik bileşenlerin intihara eğilimli hastalar için bilişsel terapide nasıl hedeflendiğini gösteriyoruz. Modelin yönlerini daha az ampirik destekle vurguluyoruz ve bu yapıların gelecekteki araştırmalarda test edilebileceği yolları öneriyoruz.

Referans: Wenzel, A., & Beck, A. T. (2008). A cognitive model of suicidal behavior: Theory and treatment. Applied and Preventive Psychology, 12(4), 189–201.

Saygılarımla,

Psk. Işın Su Inam

En Zor Danışanınızla (Kendinizle) Başa Çıkmak

Posted By on September 12, 2020

Terapistler birer insandır ve hataya düşebilirler. İdeal olarak, son derece bilgili, yüksek oranda kendinden emin, çok az dalgalanan, son derece etik ve nadiren danışanlarıyla ilgisiz (underinvolved) ya da aşırı ilgili (overinvolved) kişilerdir. Fakat aslına bakılırsa, terapistler nadiren idealdir. Eğer kendinizi, terapist olarak, işinizde ciddi şekilde engellenmiş hissederseniz, beklenenden daha az başarı elde ettiğiniz danışanlarda ortaya çıkan benzer irrasyonel düşüncelerinize, uygunsuz duygularınıza ve fonksiyonel olmayan davranışlarınıza bakın. Zorluklarınızı arttırıyor gibi görünen, mükemmeliyetçi istekleri ve kesinlik arayan felsefeyi ortaya çıkardığınız zaman kendinize şu soruları sorun: (a) Niçin şüphe duyulmayacak şekilde mükemmel olmak ve koşulsuz olarak sevilen bir terapist olmak zorundayım? (b) Danışanlarımın benim öğretilerimi takip etmesi gerektiği ve tavsiyelerime kesinlikle uyması gerektiği nerede yazmakta? (c) Terapinin kolay olacağına ve her dakikasından zevk alacağıma dair kanıt nerede? Eğer bunun gibi soruları sormaya, bilimsel ve mantığa uygun cevapların ne olduğunu düşünmeye devam ederseniz daha etkili bir terapist olabilirsiniz.

Referans: Ellis, A. (1983). How to deal with your most difficult client—you. Journal of Rational Emotive Therapy, 1(1), 3-8.

Saygılarımla,
Uzm. Psk. Gizem Hüroğlu

Psikoz Geliştirme Riski Yüksek Olan Bireyler için Bilişsel-Davranışçı Terapi

Posted By on June 14, 2020

Psikoz için erken müdahale, yerleşmiş bir klinik uygulama haline gelmiştir. Araştırmalar, psikoz için varsayılan olarak prodromal gibi göründükleri psikotik öncesi dönemde bireyleri tanımlamaya odaklanmaktadır. Klinik olarak yüksek risk altında olan bu gençleri tanımlamak için kriterler oluşturulmuştur ve hem farmakolojik hem de psikolojik tedavileri test eden bazı erken çalışmalar yapılmıştır. Bilişsel davranışçı terapi (CBT), bu grupta potansiyel olarak etkili bir müdahale olarak test edilmiştir. Burada, CBT ile tedavi edilen iki olguyu tanımladık.

Referans: Addington, J., & Mancuso, E. (2009). Cognitive‐behavioral therapy for individuals at high risk of developing psychosis. Journal of clinical psychology, 65(8), 879-890.

Saygılarımla,

Psk. Mübeccel Oskay

Şizofrenide Negatif Semptomlar: Kognitif Yaklaşım

Posted By on June 10, 2020

Hedeflenen bilişsel müdahaleleri takiben şizofreninin negatif semptomlarındaki son iyileşme raporları, bu semptomların bilişsel temellerine ilgi duyulmasını arttırmıştır. Bu makale derlemesinde, mevcut deneysel araştırmalar ile spesifik semptomlara yönelik kognitif terapi uygulanan hastaların fenomenolojik deneyimlerinin bütünleştirilmesi amaçlanmıştır. Nörobiyolojik faktörlerin hastalığı geliştirme ve sürdürmedeki köklü rolüne ek olarak, spesifik bilişsel çıkarımların ve inançların negatif semptomların gelişmesinde ve kalıcılığında rol oynadığını öne sürüyoruz. Negatif semptomların kognitif modeli bir diyatezi-stres formülasyonuna dayanmaktadır: premorbid kişilikten tam gelişmiş negatif semptomatolojiye kadar yatkınlık özelliklerinin sürekliliği, bu özelliklere olumsuz sosyal ve performans tutumlarının eklenmesi ve mutluluk için düşük beklentilerin olması veya hedefe yönelik faaliyetlerde başarı gibi faktörlerin birleşmesi. Negatif semptomların, kısmen, algılanan sosyal tehdide, tehtide yönelik sanrısal inançlara, görevlerde ve sosyal aktivitelerde beklenen başarısızlığı telafi edici bir tepki olduğunu savunuyoruz. Bu motivasyonel ve davranışsal psikolojik durumlar, hastanın psikolojik kaynakları sınırlı olarak algılaması gibi yorumlanmaktadır – hastaların çaba gerektiren faaliyetleri en aza indirerek enerjilerini korumaya motive eden algıları olduğu da söylenebilir.

Referans: Rector, N. A., Beck, A. T., & Stolar, N. (2005). The negative symptoms of schizophrenia: a cognitive perspective. The Canadian Journal of Psychiatry50(5), 247-257.

Saygılarımla,

Psk. Özlem Öztürk

Ajite Hastada Sözel Olarak Gerilimi Düşürme (Verbal De-escalation): Amerikan Acil Psikiyatri Derneği BETA Projesi (Ajitasyonun Değerlendirilmesi ve Tedavisinde En İyi Uygulamalar) Gerilimi Düşürme (de-escalation) Çalışma Grubu Ortak Görüş Beyanı

Posted By on May 20, 2020

Ajitasyon, acil müdahale gerektiren akut bir davranışsal acil durumdur. Ajite hastaları tedavi etmek için geleneksel yöntemler, yani rutin kısıtlamalar ve istemsiz ilaçlar, zorlayıcı olmayan bir yaklaşıma çok daha fazla önem verilerek değiştirildi. Deneyimli uygulayıcılar, bu tür müdahalelerin gerçek bir taahhütle gerçekleştirilmesi durumunda başarılı sonuçların daha önce düşünülenden çok daha sık olabileceğini keşfettiler. Yeni paradigmada, 3 aşamalı bir yaklaşım kullanılmaktadır. İlk olarak, hasta sözlü olarak tedaviye dahil edilir; sonra işbirlikçi bir ilişki kurulur ve son olarak, hasta ajite durumdan sözlü olarak ayrılır. ‘Verbal de-escalation’ genellikle hastayla ilgilenmenin ve değerlendirme ve tedavisinde aktif bir ortak olmasına yardımcı olmanın anahtarıdır; ancak bazı durumlarda gönüllü ilaç tedavisi ve çevre planlaması gibi sözel olmayan yaklaşımların da önemli olduğunu kabul ediyoruz. Ajite hasta ile çalışırken, 4 ana amaç vardır: (1) hastanın, personelin ve bölgedeki diğer kişilerin güvenliğini sağlamak; (2) hastanın duygularını ve üzüntülerini yönetmesine ve davranışlarının kontrolünü sürdürmesine ya da kontrol altına almasına yardımcı olmak; (3) mümkün olduğunda kısıtlama kullanmaktan kaçınmak ve (4) ajitasyonu arttıran zorlayıcı müdahalelerden kaçınmak. Yazarlar, `De-escalation’ın 10 alanını ” kullanarak, de-escalation için uygun eğitimin uygun temellerini detaylandırıyor ve müdahale yönergeleri sunuyor.


Referans: Richmond, J. S., Berlin, J. S., Fishkind, A. B., Holloman Jr, G. H., Zeller, S. L., Wilson, M. P., … & Ng, A. T. (2012). Verbal de-escalation of the agitated patient: consensus statement of the American Association for Emergency Psychiatry Project BETA De-escalation Workgroup. Western Journal of Emergency Medicine, 13(1), 17.

Saygılarımla,


Psk. Mübeccel Oskay

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS