CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Öfkenin Kognitif Kavramsallaştırılması ve Tedavisi

Posted By on May 23, 2022

Bu makale, öfkeli danışanlarla çalışırken kullanılan çeşitli terapötik konuları özetlemektedir. Makale, terapistlere öfkeli danışanları anlamaları, değerlendirmeleri ve tedavi etmeleri için kavramsal bir çerçeve sunmaktadır. Ayrıca işlevsiz öfkenin farklı unsurlarını ele alan kognitif-davranışçı müdahaleler de açıklanmaktadır. Bununla birlikte makalede, terapötik çıkmazları en aza indirilmek ve kognitif-davranışçı stratejilerin başarılı bir şekilde uygulanmasını maksimize etmek için danışan özelliklerine, değişime hazır olma aşamalarına ve terapötik ilişkiye dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu stratejiler, makalede sunulan iki vakanın ayrıntılarıyla aktarılmaktadır.

Referans: Deffenbacher, J. L. (2011). Cognitive-behavioral conceptualization and treatment of anger. Cognitive and Behavioral Practice18(2), 212-221.

Saygılarımla,

Psk. İpek Kılıcı

Farkındalık (Mindfulness) Temelli Kognitif Terapi: Teori ve Uygulaması

Posted By on May 22, 2022

Farkındalık (mindfulness) temelli kognitif terapi (MBCT), farkındalık temelli stres azaltma ile kognitif-davranışçı terapi unsurlarını 8 seanslık bir grup programına dahil eder. Başlangıçta tekrarlayan depresyonu olan kişilerde nüksetmeyi önlemeye yönelik bir müdahale olarak düşünülmüş, o zamandan beri çeşitli psikiyatrik durumlara uygulanmıştır. Makale, MBCT’yi ve olası etki mekanizmalarını kısaca tanımlamayı ve MBCT’nin duygudurum ve anksiyete bozukluğu olan kişilerde kullanımına ilişkin mevcut bulguları gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. MBCT’nin terapötik duruşu, hastaları yeni bir varoluş biçimi benimsemeye ve düşünceleri ve duygularıyla ilişki kurmaya teşvik etmeye odaklanırken, belirli kognisyonları değiştirmeye çok az vurgu yapar. Birkaç randomize kontrollü çalışmadan elde edilen araştırma bulguları, MBCT’nin tekrarlayan depresyonu olan hastalarda nüksün önlenmesi için yararlı bir müdahale olduğunu ve etkinliğinin antidepresanlara benzer olabildiğini göstermektedir. Ön çalışmalar, MBCT’nin tedaviye dirençli depresyon da dahil olmak üzere aktif depresyon tedavisinde umut verdiğini gösteriyor. Pilot çalışmalar ayrıca bipolar bozukluk ve anksiyete bozukluklarında MBCT’yi değerlendirmiştir.

Referans: Sipe, W. E., & Eisendrath, S. J. (2012). Mindfulness-based cognitive therapy: theory and practice. The Canadian Journal of Psychiatry57(2), 63-69.

Saygılarımla,

Psk. Simge Ortaç

Kabul ve Farkındalık (Mindfulness) Temelli Terapi: Yeni dalga mı yoksa eski şapka mı?

Posted By on May 16, 2022

Bazı çağdaş teorisyenler ve klinisyenler, duygusal bozuklukların tedavisi için kognitif-davranışçı terapi (CBT) yerine Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) gibi kabul ve farkındalığa dayalı müdahaleleri savunurlar. Bu makalenin amacı, bu iki tedavi yaklaşımını yan yana getirmek, sentezlemek ve aralarındaki farkları netleştirmektir. İki tedavi yöntemi, duygu düzenleme literatürünün daha geniş bir bağlamına yerleştirilebilir. Buna göre, duygular, dış veya iç duygu ipuçlarının değerlendirilmesini manipüle ederek (öncül odaklı duygu düzenleme) veya duygusal tepkileri manipüle ederek (tepki odaklı duygu düzenleme) düzenlenebilir. CBT ve ACT’nin her ikisi de adaptif duygu düzenleme stratejilerini destekler, ancak üretici duygu sürecinin farklı aşamalarını hedefler: CBT adaptif öncül odaklı duygu düzenleme stratejilerini teşvik ederken, ACT’nin kabul stratejileri, bastırma gibi uyumsuz tepki odaklı duygu düzenleme stratejilerine karşı koyar. Felsefi temelde temel farklılıklar olmasına rağmen, ACT teknikleri CBT ile tamamen uyumludur ve bazı bozukluklar için daha iyi müdahaleler sağlayabilir. Gelecekteki tedavi araştırmalarının alanları tartışılmaktadır.

Referans: Hofmann, S. G., & Asmundson, G. J. (2008). Acceptance and mindfulness-based therapy: new wave or old hat?. Clinical psychology review28(1), 1-16.

Saygılarımla,

Psk. Simge Ortaç

CBTiSTANBUL

Maruz Bırakma Tedavisi Yanlış Gittiğinde: OKB Tedavisinde Maruz Bırakma Uygulanırken Karşılaşılan Zorlu Senaryoların Üstesinden Gelebilmek İçin Onarım Rehberi

Posted By on May 13, 2022

Maruz Bırakma ve Tepki Önleme (ERP) ile birlikte Kognitif  Davranışçı Terapi (CBT), OKB tedavisinde en etkili psikolojik tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ancak literatür ve tedavi manuelleri; hasta sunumlarındaki tüm çeşitlilikleri, ERP görevlerinin çeşitliliğini ve karşılaşılabilecek terapötik zorlukların nasıl çözüleceğini tam olarak açıklamamaktadır. Bu makalede, terapistlerin ERP uygularken yaygın olarak karşılaştıkları zorluklar açıklanmaktadır. Bu zorluklar arasında; hastanın maruz bırakmanın ne kadar kaygı uyandıracağına dair yanlış tahminlerinin olması, kazara maruz kalmaların yaşanması, zihinsel ya da gizli ritüellerin tedaviyi engellemesi ve hastanın kaygı eşiğinin çok yüksek olması vardır. Bu makalenin amacı, tedavinin teorisi ile terapistlerin pratikte, OKB tedavisi uygulaması sırasında karşılaştıkları zorluklar arasındaki köprüyü kurmaktır.


Referans: Pence Jr, S. L., Sulkowski, M. L., Jordan, C., & Storch, E. A. (2010). When exposures go wrong: Trouble-shooting guidelines for managing difficult scenarios that arise in exposure-based treatment for obsessive-compulsive disorder. American Journal of Psychotherapy64(1), 39-53.

Saygılarımla,

Psk. Senanur Demirtaş

CBTiSTANBUL

Hastalar TSSB’nin Maruz Bırakma Tedavisinden Erken Ayrılıyor(drop-out) mu?

Posted By on May 9, 2022

Birçok çalışma, Travma Sonrası Stres Bozukluğunda (TSSB) Maruz Bırakma tedavisinin etkinliğini göstermiştir. İkna edici literatürün sonuçlarına rağmen bu tedavinin semptomları şiddetlendirebileceği ve erken bırakmaya(drop-out) yol açabileceğine dair birkaç rapor temelinde bir endişe dile getirilmiştir. Makale, Maruz Bırakma içeren tedavilerin Maruz Bırakma içermeyen tedavilerden daha yüksek bir bırakma oranı ile ilişkili olacağı hipotezini incelemektedir. TSSB için drop-out ile ilgili 25 kontrollü Kognitif-Davranışçı tedavi çalışmasının verilerini içeren bir literatür araştırması tanımlandı. Sonuçlar; Maruz Bırakma tedavisi, Kognitif Terapi, Stres Aşılama(inoculation) çalışması ve EMDR arasında, drop-out oranları açısından bir fark olmadığını gösterdi. Bu bulgular, Maruz Bırakma tedavisinin tolere edilebilirliği hakkında önceki araştırmalarla tutarlıdır.

Referans: Hembree, E. A., Foa, E. B., Dorfan, N. M., Street, G. P., Kowalski, J., & Tu, X. (2003). Do patients drop out prematurely from exposure therapy for PTSD?. Journal of traumatic stress16(6), 555-562.

Saygılarımla,

Psk. Senanur Demirtaş

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS