CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Danışan Direncini Anlama: Değişim Motivasyonunu Artırma Yöntemleri

Posted By on July 4, 2022

Danışanlar bazen “direnç” olarak bilinen bir fenomen olan terapistlerine karşı duruş sergiler. Bu tür davranışlar sadece tedavi için bir engel değil, aynı zamanda her bir danışan hakkında potansiyel olarak zengin bir bilgi kaynağıdır. Bu bilgi, terapötik ilişkiyi güçlendirmek, terapistin değişimin önündeki engelleri daha iyi anlamasına yardımcı olmak ve danışanı terapötik aktivite ve büyümeye (growth) motive edebilecek müdahaleler tasarlamak için değerlendirilebilir ve kullanılabilir.

Referans: Newman, C. F. (1994). Understanding client resistance: Methods for enhancing motivation to change. Cognitive and Behavioral Practice1(1), 47-69.

Saygılarımla,

Psk. Simge Ortaç

İntihar Riskinin Değerlendirilmesindeki Gelişmeler

Posted By on June 27, 2022

Makale, intihar eğiliminin değerlendirilmesindeki ampirik temelli ilerlemeleri gözden geçirmekte ve entegre etmektedir. Tartışılan uygulamalar; mevcut bakım standartları, uygulama kılavuzları ve uygulanabilir araştırmalarla uyumludur. Yazarlar, risk değerlendirmesi ve tahmin arasında ayrım yapmakta ve ardından risk değerlendirmesinde zamanın önemli rolünü vurgulamaktadır. Makale okuyuculara, klinik anlamda karar verme ve tedavi için pratik öneriler sunmaktadır.

Referans:  Bryan, C. J., & Rudd, M. D. (2006). Advances in the assessment of suicide risk. Journal of clinical psychology62(2), 185-200.

Saygılarımla,

Psk. Senanur Demirtaş

Danışan Direncini ve Tepkisini Saygıyla Karşılamak

Posted By on June 27, 2022

Bu makale, seansta danışan direncinin anlamını ve işlevini çeşitli teorik yönelimlerin perspektifinden incelemektedir. Kavramın geleneksel formülasyonlarını yeniden tanımlayan ve klinik tedavi için çıkarımları olan ilişkisel bir direnç modeli sunulmaktadır. Makalede aktarılan klinik bir vaka örneği, danışanın direncinin ortaya çıkmasında terapistin katkısının, çoğu zaman göz ardı edilmesine rağmen, terapötik tıkanıklığın üstesinden gelmede önemli bir faktör olduğunu göstermektedir.

Referans: Cowan, E. W., & Presbury, J. H. (2000). Meeting client resistance and reactance with reverence. Journal of Counseling & Development78(4), 411-419.

Saygılarımla,

Psk. Simge Ortaç

Depresyon Tedavisi için Davranışsal Aktivasyon

Posted By on June 20, 2022

Davranışsal Aktivasyon, hastaları kaçındıkları aktivitelere teşvik etmek için aktivite planlamaya ve bir kaçınma biçimi olarak hizmet eden kognitif süreçlerin (örneğin; ruminasyon) işlevini analiz etmeye odaklanır. Böylece hastalar, hedeflerine ve değer verdikleri yönlerine yeniden odaklanırlar. Davranışsal Aktivasyonun önemli avantajlarından biri, depresyon tedavisi için hem yatan hem de ayakta tedavi ortamlarında kullanılabilmesidir. Bu makale; Davranışsal Aktivasyonun teorisini, rasyonelini, kanıtsal temelini ve stratejiye rehberlik eden bir formülasyonun nasıl geliştirilebileceğini okuyucuya sunmaktdır.

Referans: Veale, D. (2008). Behavioural activation for depression. Advances in Psychiatric Treatment14(1), 29-36.

Saygılarımla,

Psk. Senanur Demirtaş

Öfke için Yedi Adım

Posted By on June 18, 2022

Öfke beklentiler üzerine kuruludur. İnsanların bize adil davranmasını bekleriz ama onlar davranmayabilirler. Çocuklardan büyüklerinin isteklerine saygı göstermelerini bekleriz, onlar da duymayabilirler. Hükümetin, ihtiyaçlarımızı önemsemesini bekleriz ama fark etmeyebilirler. Beklenti ve gerçek arasında ne zaman bir boşluk olsa, öfke bu boşluğu doldurmaya istekli olmaktan daha fazlasıdır. Birisi bir kuralımızı çiğnediğinde, bir sözleşmeyi ihlal ettiğinde veya isteklerimize aykırı davrandığında, sanki gergin bir ilişki için resmi bir davet alıyormuşuz gibi olur. Bu durumu reddedebiliriz veya kabul edebiliriz; bu bizim seçimimiz. Bu makalede, öfke problemleriyle kullanılan yedi adımlı bir model açıklanmıştır. 

Referans: Cotterell N. (2022, 17 June) Seven Steps For Anger. Beck Institute https://cares.beckinstitute.org/blog/seven-steps-for-anger/?_gl=1u9hb1s_gaOTk3MjA1NTQ3LjE2MjgxNTg4ODM._ga_61J27G9LMB*MTY1NTUzNDI0Ny41Ny4xLjE2NTU1MzU2ODcuMjY.

Saygılarımla,

Psk. İpek Kılıcı

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS