Kayıp, Travma ve İnsan Dayanıklılığı: Son Derece Rahatsız Edici Olaylardan Sonra İnsanın Gelişme Kapasitesini Hafife mi Aldık?

Özet: Pek çok insan hayatlarının bir noktasında kayıplara veya potansiyel olarak travmatik olaylara maruz kalır, ancak yine de olumlu duygusal deneyimler yaşamaya devam ederler ve işlevlerinde yalnızca küçük ve geçici kesintiler gösterirler.  Ne yazık ki, yetişkinlerin kayıp veya travma ile nasıl başa çıktıklarına dair psikoloji bilgisinin çoğu, tedavi arayan veya büyük sıkıntı yaşayan bireylerden geldiği için, kayıp …

Kayıp, Travma ve İnsan Dayanıklılığı: Son Derece Rahatsız Edici Olaylardan Sonra İnsanın Gelişme Kapasitesini Hafife mi Aldık? Read More »

OKB için Kognitif Davranışçı Terapide “Kognisyon”a Odaklanmak: Gerçekten Gerekli mi?

Özet: Geçtiğimiz 10 yıl Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) anlama ve tedavisinde daha kognitif odaklanmaya doğru önemli bir geçişe tanık olmuştur. Bu makale, OKB’nin etkililiği kanıtlanmış daha standart davranışsal tedavisindeki eksiklikleri tartışmaktadır. OKB için güncel Kognitif Davranışçı Terapisi açıklanmış ve BDT ile Maruz Bırakarak Tepki Önlemeye (ERP) ilişkin karşılaştırmalı tedavi sonuç literatürünün kısa bir eleştirel incelemesi sağlanmıştır. Makale, OKB’ye …

OKB için Kognitif Davranışçı Terapide “Kognisyon”a Odaklanmak: Gerçekten Gerekli mi? Read More »

Anksiyetenin Ayırıcı Tanısı : Psikiyatrik ve Tıbbi Bozukluklar

Özet: Bu makale anksiyetenin ayırıcı tanısını gözden geçirmektedir. Anksiyete, subjektif bir endişe veya gerginlik hissini içeren bir semptom olabilir. Subjektif kaygı duygusuyla ilişkili olarak bulunan hem psikolojik hem de somatik semptom ve bulguların gruplaşmasını içeren bir sendrom olabilir. Son olarak, anksiyete birincil, bağımsız bir hastalığı temsil edebilir. Bir semptom veya sendrom olarak anksiyete, uygun durumsal tetikleyici …

Anksiyetenin Ayırıcı Tanısı : Psikiyatrik ve Tıbbi Bozukluklar Read More »

Anksiyete ve Depresyon: Bilgi İşleme Perspektifi

Özet: Bu makalede, Beck’in anksiyete ve depresyonun kognitif teorisi (KT) kısaca açıklanmıştır. Her psikopatolojik durumun kendine özgü bir kognitif profile sahip olduğu öne sürülmüştür. Anksiyetede, bu profil kişinin kişisel alanına algılanan fiziksel veya psikolojik tehdit temasını içerirken, depresyonda düşünsel içerik kaybı veya yoksunluğu vurgular. Ek olarak Kognitif Teori, her bir bozuklukta belirgin olan spesifik kognitif …

Anksiyete ve Depresyon: Bilgi İşleme Perspektifi Read More »

Ayakta Tedavi Gören Depresif Hastaların Tedavisinde Kognitif Terapi ve Farmakoterapinin Karşılaştırmalı Etkililiği

Özet: Çalışmada 41 ayakta tedavi gören unipolar depresyon hastası kognitif terapi (N=19) veya imipramin (N = 22) ile bireysel tedaviye rastgele atandı. Bir grup olarak hastalar, ilk depresyon epizodunun başlangıcından bu yana ortalama 8.8 yıl süreyle aralıklı veya kronik olarak depresyondaydı ve %75’i intihara eğilimliydi. Kognitif terapi hastaları için, tedavi protokolü 12 haftalık bir süre boyunca …

Ayakta Tedavi Gören Depresif Hastaların Tedavisinde Kognitif Terapi ve Farmakoterapinin Karşılaştırmalı Etkililiği Read More »