Bir Keşfin Başlangıcı: Kognitif Davranışçı Terapide Sokratik Diyalog Kullanımının Yeniden Tanımlanması

Özet: Kognitif davranışçı terapi (CBT), danışanların yalnızca sorunlarına yanıtlar sağlamakla kalmayıp, değişim sürecinde danışanın sahipliğini ve kendine güvenini desteklemek için bir psikoterapi olarak tasarlanmıştır. Yayınlanan ilk uygulama kılavuzunda Beck, Rush, Shaw ve Emery (Cognitive therapy of depression, New York: Guilford Press, 1974) terapötik ilişkiyi, terapistin, danışanın duygusal sıkıntısına yol açan veya onu sürdüren uyumsuz inançları ve …

Bir Keşfin Başlangıcı: Kognitif Davranışçı Terapide Sokratik Diyalog Kullanımının Yeniden Tanımlanması Read More »

Umutsuzluk ve İntihar

Son zamanlarda yapılan çalışmalar umutsuzluğun, depresyon ile intihar niyeti ve davranışı arasında anahtar bir aracı değişken olduğunu ortaya koymuştur. Umutsuzluğun ilgili rolleri ve intihara eğilimli bireylerin kognitif katılık ve zayıf problem çözme becerileri gibi diğer kognitif özellikleri incelenmiş ve intihar davranışı modelleri ileri sürülmüştür. Kognitif terapi araştırması; intihar düşüncesi, intihar niyeti ve umutsuzluğu değerlendirmek için …

Umutsuzluk ve İntihar Read More »

İşbirlikçi Vaka Formülasyonu: Danışan En İyisini Bilir

Yüksek nitelikli vaka formülasyonu ile terapi sonuçları arasında bir bağlantı olduğu görülmektedir. Ne yazık ki, vaka formülasyonu, diğer kognitif-davranışçı terapi becerilerinin gelişiminin gerisinde kalmış gibi görünen karmaşık bir beceridir. Terapistlerin öğrenmesi kolay olabilecek iki basit vaka formülasyonu biçimi gösterilmiştir. Ek bir fayda olarak modeller, işbirlikçi bir şekilde danışanları kendi yapılarına dahil ederek danışanın daha fazla …

İşbirlikçi Vaka Formülasyonu: Danışan En İyisini Bilir Read More »

Danışan Direncini Anlama: Değişim Motivasyonunu Artırma Yöntemleri

Danışanlar bazen “direnç” olarak bilinen bir fenomen olan terapistlerine karşı duruş sergiler. Bu tür davranışlar sadece tedavi için bir engel değil, aynı zamanda her bir danışan hakkında potansiyel olarak zengin bir bilgi kaynağıdır. Bu bilgi, terapötik ilişkiyi güçlendirmek, terapistin değişimin önündeki engelleri daha iyi anlamasına yardımcı olmak ve danışanı terapötik aktivite ve büyümeye (growth) motive …

Danışan Direncini Anlama: Değişim Motivasyonunu Artırma Yöntemleri Read More »

İntihar Riskinin Değerlendirilmesindeki Gelişmeler

Makale, intihar eğiliminin değerlendirilmesindeki ampirik temelli ilerlemeleri gözden geçirmekte ve entegre etmektedir. Tartışılan uygulamalar; mevcut bakım standartları, uygulama kılavuzları ve uygulanabilir araştırmalarla uyumludur. Yazarlar, risk değerlendirmesi ve tahmin arasında ayrım yapmakta ve ardından risk değerlendirmesinde zamanın önemli rolünü vurgulamaktadır. Makale okuyuculara, klinik anlamda karar verme ve tedavi için pratik öneriler sunmaktadır. Referans:  Bryan, C. J., …

İntihar Riskinin Değerlendirilmesindeki Gelişmeler Read More »