Kognitif Davranışçı Terapi’de Seans Arası Pratiğin Kapsamlı Modeli (A Comprehensive Model of Homework in Cognitive Behavior Therapy)

Özet: Bu makale, kognitif davranışçı terapi içinde seans arası pratiğin (SAP) kapsamlı bir modeline katkı sağlar. Bu amaçla, seans arası pratiğin tanımında ve seans arası pratiğin uygunluğunda birkaç sorun özetlenir, seans arası pratiğin ve alınan sonuç ilişkileri üzerine araştırmalar eleştirilir, ardından klasik ve operant koşullama ile çeşitli kognitif teoriler gözden geçirilir ve kapsamlı bir modelde bir araya getirilir. Katılımın, uyum (veya […]

Kognitif Davranışçı Terapi’de Seans Arası Pratiğin Kapsamlı Modeli (A Comprehensive Model of Homework in Cognitive Behavior Therapy) Read More »

Sokratik Diyalog ve Yönlendirilmiş Keşif: Bilişsel Davranışçı Terapi Hakkında Delphi Paneli

ÖZET: Bilişsel davranışçı terapi (BDT) ile ilgili güncel literatür, “Sokratik Diyalog” ve “Yönlendirilmiş Keşif” kullanımı için çeşitli öneriler sunar. Ancak, Sokratik diyalogun biçimi, yönleri ve işbirliğinin rolü literatürde net değildir. Bu nedenle, Sokratik diyalogun ideal koşulları konusunda alanında uzman CBT klinisyenlerinin görüş birliğine varması hem literatürün geleceği hem de CBT pratiğinin verimi açısından gerekli görülmüştür.

Sokratik Diyalog ve Yönlendirilmiş Keşif: Bilişsel Davranışçı Terapi Hakkında Delphi Paneli Read More »

Obsesif-Kompulsif Bozukluk için Maruz Kalma Terapisi: Optimize Edici Bir Engelleyici Öğrenme Yaklaşımı

Özet: Bu makale, bir obsesif kompulsif bozukluk (OKB) vakasına farklı tedavilerin uygulanmasını araştıran serinin bir parçasıdır. OKB için yanıt önleme ile maruziyete yönelik optimize edici bir engelleyici öğrenme yaklaşımının uygulanmasını açıklamakta ve OKB için optimize edici engelleyici öğrenme yaklaşımının temel teorisini, uygulamalarını kapsamakta ve ayrıntılı bir vaka kavramsallaştırması sunmaktadır. Spesifik örnekler, uzun vadeli maruz kalma

Obsesif-Kompulsif Bozukluk için Maruz Kalma Terapisi: Optimize Edici Bir Engelleyici Öğrenme Yaklaşımı Read More »

Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar: Yeni Tanı Sınıfının Eleştirel Bir İncelemesi

(Obsessive-Compulsive and Related Disorders: A Critical Review of the New Diagnostic Class) Özet: Ruh Sağlığı Bozukluklarının Tanı ve İstatistik El Kitabı’nın beşinci baskısı (DSM-5), obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ve birkaç iddia edilen ilgili durumu içeren yeni bir sınıf olan obsesif-kompulsif ve ilgili bozuklukları (OKİB) içerir. Bu yeni kategori, fark edilmemiş ve yeterince araştırılmamış sorunlara dikkat çekme vaadi

Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar: Yeni Tanı Sınıfının Eleştirel Bir İncelemesi Read More »

Obsesyonların Kognitif Teorisi: Detaylı Açıklama

Özet: Bu makale, obsesyonların temelde istenmeyen içsel düşüncelerin felaketleştirme ve yanlış yorumlamalarından kaynaklandığı teorisini detaylı bir şekilde açıklıyor. Bu yanlış yorumlamaların devam ettiği sürece obsesyonların sıklığının arttığı ve obsesyonların devam ettiği örneklerle anlatmıştır. Tedavi için kullanılan kognitif terapi, içsel ve dışsal tetikleyicilerin yanı sıra obsesyon içeriği, nötralizasyon ve abartılmış sorumluluk gibi faktörlere odaklanır. Obsesyonların kişinin mevcut

Obsesyonların Kognitif Teorisi: Detaylı Açıklama Read More »