CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Depresyonu olan ergenlerin tedavisinde nüks ve nüks önleme çalışması

| June 28, 2021

Ergen depresyonunda nüksetme önemli sorunlardandır. Ergenlerde depresyonun akut tedavisine kıyasla nüksün önlenmesi hakkında çok daha az şey bilinmektedir. Önceki araştırmalara, teorik tahminlere ve klinik deneyime dayalı olarak, Depresyonlu Ergenler İçin Tedavi Çalışması (TADS) protokolü, yüksek nüks ve relaps oranlarının, akut tedaviyi destekleyici seanslar şeklinde uzatılarak azaltılıp azaltılamayacağını belirlemek için tasarlanmıştır. Buraya dahildir; (a) depresyonun doğası […]

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kognitif Modeli

| March 18, 2021

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), travmatik olaylara verilen yaygın bir tepkidir. Birçok insan sonraki aylarda iyileşir, ancak önemli bir alt grupta semptomlar genellikle yıllarca devam eder. TSSB’nin kalıcılığının bilişsel bir modeli önerilmektedir. Bireyler travmayı ciddi, güncel bir tehdit duygusuna yol açacak şekilde işlediklerinde TSSB’nin kalıcı hale geldiği öne sürülür. Tehdit duygusu şunların bir sonucu olarak […]

Obsesif-Kompulsif Bozuklukta İntihar Obsesyonlarının Majör Depresif Bozukluk Komorbiditesi ile Tedavisi

| March 11, 2021

İntihar düşünceleri, depresyon veya OKB bağlamında ortaya çıktıklarında büyük farklılıklar gösterir. MDB’si olanlar intiharı bir kaçış ve rahatlama aracı olarak görebilirken, OKB’de intihar takıntıları olan bir birey için intihar etme düşüncesi oldukça üzücüdür. Bu, hastaya intihar fikrinin kendisini nasıl hissettirdiği sorulduğunda değerlendirilebilir. İntihar düşünceleri çok farklı bir rol oynadığından, depresyonda intihar düşüncesi ve OKB’de intihar […]

Obsesif – Kompulsif Bozukluğu: Anlama ve Tedavi Etme

| January 18, 2021

OKB için davranış terapisinin gelişimi ve kognitif davranış terapisine dönüşümü, 1970’lerin ortalarında Rachman ve meslektaşları tarafından yürütülen çok önemli bir dizi deneyin önemini vurgulayarak anlatılmaktadır. Daha yakın zamanlarda,kognitif teorideki gelişmeler, takıntılı sorunları anlamanın anahtarının, müdahaleci düşüncelerin, görüntülerin, dürtülerin ve şüphelerin yorumlanma biçiminde yattığını göstermektedir. Önemli olumsuz yorumlar genellikle kişinin eyleminin (veya hareket etmeme seçiminin) kendisine veya başkalarına […]

Depresyonun Bilişsel-Davranışsal Tedavisi: Tedavi Planlamasına Yönelik Üç Aşamalı Model

| November 23, 2020

Bu makale, depresyonun bilişsel-davranışçı tedavisine rehberlik etmek için kullanılabilecek üç aşamalı bir modeli açıklamaktadır. İlk aşamada, terapist sağlam bir terapötik ittifak kurar, kapsamlı bir depresyon değerlendirmesi yürütür ve ön tedavi planına rehberlik etmek için ayırıcı tanı kullanır. İkinci aşamada, tedavi planını her bir danışanın(hastanın) özel ihtiyaçları ile eşleştirmek için bir dizi modül kullanılır. Modüller, genellikle […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS