Cognitive Therapy

Güçlü Yönlere Odaklı Bilişsel-Davranışçı Terapi: Dayanıklılığı Geliştirmek için Dört Adımlı Bir Model

Özet: Padesky ve Mooney’nin dört adımdan oluşan Güçlü Yönlere Odaklı CBT modeli, hastaların pozitif niteliklerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu model, terapistlerin hastalarla birlikte çalışarak mevcut güçlü yönleri tanımlamasına ve bu güçlü yönlerden hareketle kişisel bir direnç modeli oluşturmasına olanak tanır. Hasta tarafından üretilen imgeleme ve metaforlar, yeni pozitif niteliklerin hastalar tarafından hatırlanmasına ve yaratıcı bir şekilde […]

Güçlü Yönlere Odaklı Bilişsel-Davranışçı Terapi: Dayanıklılığı Geliştirmek için Dört Adımlı Bir Model Read More »

Somatik Belirtileri Olan Hastaların Bilişsel Davranışçı Terapisi – Tanı ve Tedavi Zorlukları

Cognitive Behavioral Therapy of Patients with Somatic Symptoms – Diagnostic and Therapeutic Difficulties Özet: Her bedensel hastalıkta psikolojik bir unsur bulunabilir, tıpkı bir akıl hastalığında çok sayıda fiziksel semptomun ortaya çıkmasının alışılmadık bir durum olmadığı gibi. Günümüzde hasta artık sadece organın “sahibi” değil, bir “bütün” olarak değerlendirilip tedavi edilmektedir. Somatik belirtilerin ruh sağlığı sorunlarıyla iç

Somatik Belirtileri Olan Hastaların Bilişsel Davranışçı Terapisi – Tanı ve Tedavi Zorlukları Read More »

Uykusuzluk Hastalarında Kognitif Bozuklukları Tersine Çevirmeye Yardımcı Olan Uykusuzluk İçin Kognitif Davranış Terapisi (BDT-U)(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia Helps to Reverse Cognitive Impairment in Insomnia Patients)

ÖzetGiriş: Uykusuzluk, uyku bozukluklarının en yaygınıdır ve somatik ve kognitif bozukluklar da dahil olmak üzere geniş bir organik semptom yelpazesi oluşturur. Günümüzde uykusuzluğa bağlı uyku bozukluklarını azaltmaya yardımcı olan farmakolojik ilaçlar bulunmaktadır. Ancak, bunların çoğunun kognitif bozuklukları kötüleştirdiği görünmektedir, özellikle de benzodiazepin reseptör agonistleri, kognitif işlevlerde daha da kötü bir bozulmaya neden olmaktadır. Diğer yandan, kognitif

Uykusuzluk Hastalarında Kognitif Bozuklukları Tersine Çevirmeye Yardımcı Olan Uykusuzluk İçin Kognitif Davranış Terapisi (BDT-U)(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia Helps to Reverse Cognitive Impairment in Insomnia Patients) Read More »

CBT’ de Seans Arası Pratikler, Depresyonun İyileşmesine mi Yol Açıyor, Yoksa İyileşme mi Seans Arası Pratiklerde Uyuma Sebep Oluyor?

Özet: Depresyon tedavisi gören iki grup depresif hasta CBT ile tedavi edilirken seans arası pratiklere uyumu ile depresyon değişimleri arasındaki iki yönlü sebep-sonuç ilişkisi değerlendirildi. Veriler, seans arası pratiklere uyumunun depresyon üzerinde bir nedensel etkisi olduğu hipotezi ile uyumluydu ve etki boyutu büyük olarak gözlemlendi. En çok seans arası pratik yapan hastalar, neredeyse hiç veya hiç

CBT’ de Seans Arası Pratikler, Depresyonun İyileşmesine mi Yol Açıyor, Yoksa İyileşme mi Seans Arası Pratiklerde Uyuma Sebep Oluyor? Read More »

Depresyonda Bilişsel Davranışçı Terapi

(Cognitive-Behavioral Therapy for Depression) Özet: Bu makale ile kognitif tekniklerin kullanımını tanımlamak ve BDT’nin depresyon tedavisindeki etkinliğini inceleyen çalışmaları gözden geçirmek amaçlanmıştır. Çalışma, meta-analizlerden elde edilen verilerle tamamlanan orijinal araştırmalara dair literatürün sistematik olmayan bir incelemesidir. Depresyon tedavisinde bilişsel-davranışçı terapinin temelleri anlatılmakta, kısa ve uzun vadeli etkinliğine ilişkin kanıtlar gözden geçirilmektedir. Farmakolojik tedavinin BDT ile

Depresyonda Bilişsel Davranışçı Terapi Read More »